Hepgor gwe-lywio

Ffôn Ni

Mae prif rhifau cyswllt ar gyfer y Cyngor yn cael eu harddangos isod.

Cofiwch ei bod yn rhatach i chi gysylltu â ni ar-lein.

Mae'r gwasanaethau canlynol nawr ar gael ar-lein:

Gwasanaeth Rhif Ffon
Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion (Gateway) (01639) 686 802
Budd-daliadau - help gyda Tai a Threth y Cyngor (Castell-nedd a Chymoedd) (01639) 686 838
Budd-daliadau - help gyda Tai a Threth y Cyngor (Port Talbot) (01639) 763 454
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant (01639) 686 803

Treth y Cyngor (ar gyfer ymholiadau ar symud cyfeiriad, gostyngiadau, eithriadau)

Gwasanaethau cysylltiedig ar-lein:

(01639) 686 188
Adennill Treth y Cyngor (ar gyfer ymholiadau ar nodiadau atgoffa, hysbysiadau terfynol, gwysion) (01639) 686 986
Gorfodaeth Treth y Cyngor (ar gyfer ymholiadau ar beilïaid, ymlyniad enillion / buddiannau (01639) 686 989

Ymholiadau cyffredinol

Gwasanaethau cysylltiedig ar-lein:

(01639) 686868
Parc Gwledig Margam (01639) 881 635

Rheoli plâu

Related online services:

 (01639) 686868

Cynllunio Castell-nedd

Gwasanaethau cysylltiedig ar-lein

(01639) 686 726
Cynllunio Port Talbot (01639) 686 737
Cynllunio ardaloedd y Cymoedd (01639) 686 738
Theatr y Dywysoges Frenhinol (01639) 763 214

Sbwriel ac ailgylchu

Gwasanaethau cysylltiedig ar-lein:

(01639) 686 868

Oriau agor ar gyfer ymholiadau ffôn yw dydd Llun i ddydd Iau  8:30yb - 5:00yp  a Dydd Gwener 8:30yb - 4:30yp.

Byddwch yn ymwybodol y gall galwadau i'n canolfan gyswllt cael ei recordio at ddibenion hyfforddi.

Y tu allan i'r oriau hyn ac yn ystod gwyliau cyhoeddus, mae'r rhifau argyfwng canlynol hefyd ar gael:

Argyfyngau gyda'r nos, ar benwythnosau neu yn ystod gwyliau'r

Gwasanaeth Rhif Ffon
Atgyweiriadau Tai (Cartrefi CNPT) 0300 777 3000
Gwasanaethau Cymdeithasol (gan gynnwys amddiffyn plant) (01639) 895 455
Argyfyngau eraill (01639) 686 868