Cynllun Cymeradwyo Masnachwyr Cenedlaethol Prynu Gyda Hyder

Mae Safonau Masnach Castell-nedd Port Talbot wedi mabwysiadu’r Cynllun Cymeradwyo Masnachwyr Cenedlaethol "Prynu Gyda Hyder " i roi hyder i fasnachwyr a busnesau wrth brynu nwyddau a gwasanaethau.

Amcanion y Cynllun 

Diogelu a grymuso defnyddwyr, yn enwedig defnyddwyr diamddiffyn.

Lleihau effaith gweithgareddau masnachu twyllodrus..

Rhoi gwybodaeth gywir a chyfoes i ddefnyddwyr am fusnesau cymeradwy y gellir ymddiried ynddynt.

Sicrhau safonau uchel o wasanaeth cwsmeriaid i’r holl fusnesau sy’n aelodau

Addysgu aelodau ar safonau a chydymffurfio cyfreithiol 

Cynyddu nifer y busnesau sy’n aelodau drwy gryfder brand ‘Prynu gyda Hyder’ ac felly’n cefnogi’r economi leol. 


Mae mwy o fanylion am y cynllun ac aelodau Castell-nedd Port Talbot ar gael yma