E-bost

Cyfeiriadau E-bost Cyffredinol

Prif Weithredwr

Addysg - education@npt.gov.uk

Yr Amgylchedd

Gallwch nawr archebu offer ailgylchu ar-lein

Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol - fcs@npt.gov.uk

Gwasanaethau Tai - housing.services@npt.gov.uk

Gwasanaethau Cymdeithasol - social.services@npt.gov.uk

Pob Ymholiad Arall - contactus@npt.gov.uk (Peidiwch ag atodi dogfennau cyfreithiol/ negeseuon i'r e-bost hwn)