Ysbysiadau preifatrwydd gwasanaeth penodol

Mae'r hysbysiadau preifatrwydd isod yn esbonio sut y bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio gan y gwasanaeth

Lawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Hysbysiad Preifatrwydd - Gwasanaethau i Oedolion
283 KB
docx Hysbysiad Preifatrwydd - Bathodynnau Glas
18 KB
docx Hysbysiad Preifatrwydd - CCTV
20 KB
docx Hysbysiad Preifatrwydd - Cynghorwyr Bwrdeistref Sirol
17 KB
docx Hysbysiad Preifatrwydd - Treth y Cyngor
24 KB
pdf Hysbysiad Preifatrwydd - Amlosgfa
247 KB
pdf Hysbysiad Preifatrwydd - Asesiadau Ariannol
111 KB
pdf Hysbysiad Preifatrwydd - prydau ysgol am ddim /Grant Gwisg Ysgol
247 KB
pdf Hysbysiad Preifatrwydd - Budd-daliadau Tai, Cymorth Treth y Cyngor a DHP
111 KB
pdf Hysbysiad Preifatrwydd Trwyddedu
99 KB
pdf Hysbysiad Preifatrwydd Cynllun Paws ar Batrôl
128 KB
pdf Datganiad Preifatrwydd y Gwasanaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd
233 KB
docx Hysbysiad preifatrwydd - Cofrestrwyr
18 KB
docx Atodiad A Diwygiedig - Cofrestrwyr
35 KB
pdf Hysbysiad Preifatrwydd-Diogelwch y Ffordd
249 KB
pdf Hysbysiad preifatrwydd - Menter Twyll Genedlaethol
118 KB
docx Hysbysiad Preifatrwydd - Pridiannau Tir Lleol
19 KB
docx Hysbysiad Preifatrwydd - CNPT GBPI
96 KB
docx Hysbysiad Preifatrwydd - Gwasanaeth Maethu
98 KB
docx Hysbysiad Preifatrwydd - Tîm Cynllunio at Argyfwng
14 KB
docx Hysbysiad Preifatrwydd - Adran Iechyd a Diogelwch Corfforaethol
14 KB
docx Hysbysiad Preifatrwydd - Uned Iechyd Galwedigaethol
14 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete