Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ysbysiadau preifatrwydd gwasanaeth penodol

 Mae'r hysbysiadau preifatrwydd isod yn esbonio sut y bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio gan y gwasanaeth

Llawrlwytho

 • Hysbysiad Preifatrwydd - Gwasanaethau i Oedolion (PDF 283 KB)

  m.Id: 17180
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad Preifatrwydd - Gwasanaethau i Oedolion
  mSize: 283 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9930/adults-privacy-notice-welsh.pdf

 • Hysbysiad Preifatrwydd - Bathodynnau Glas (DOCX 18 KB)

  m.Id: 16910
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad Preifatrwydd - Bathodynnau Glas
  mSize: 18 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/9698/privacy-notice-blue-badges.docx

 • Hysbysiad Preifatrwydd - CCTV (DOCX 20 KB)

  m.Id: 21585
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad Preifatrwydd - CCTV
  mSize: 20 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/12646/privacy-notice-legal-obligation.docx

 • Hysbysiad Preifatrwydd - Amlosgfa (PDF 247 KB)

  m.Id: 16650
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad Preifatrwydd - Amlosgfa
  mSize: 247 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9479/privacy-notice-crematorium-welsh.pdf

 • Hysbysiad Preifatrwydd - Asesiadau Ariannol (PDF 111 KB)

  m.Id: 16617
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad Preifatrwydd - Asesiadau Ariannol
  mSize: 111 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9450/privacy-notice-legal-obligation-financial-assessments-welsh-translation.pdf

 • Hysbysiad Preifatrwydd - prydau ysgol am ddim /Grant Gwisg Ysgol (PDF 247 KB)

  m.Id: 16489
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad Preifatrwydd - prydau ysgol am ddim /Grant Gwisg Ysgol
  mSize: 247 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9374/hysbysiad-preifatrwydd.pdf

 • Hysbysiad Preifatrwydd - Llyfr Cydymdeimlo (DOCX 17 KB)

  m.Id: 28460
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad Preifatrwydd - Llyfr Cydymdeimlo
  mSize: 17 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/15626/privacy-notice-book-of-condolence-cym.docx

 • Datganiad Preifatrwydd y Gwasanaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd (PDF 233 KB)

  m.Id: 16277
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Datganiad Preifatrwydd y Gwasanaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd
  mSize: 233 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9239/2018-gpdr-privacy-statement-planning-and-public-protection-final-cym.pdf

 • Hysbysiad preifatrwydd - Cofrestrwyr (DOCX 18 KB)

  m.Id: 16701
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad preifatrwydd - Cofrestrwyr
  mSize: 18 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/9523/privacy-notice-registrars.docx

 • Atodiad A Diwygiedig - Cofrestrwyr (DOCX 35 KB)

  m.Id: 16688
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Atodiad A Diwygiedig - Cofrestrwyr
  mSize: 35 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/9510/amended-annex-a.docx

 • Hysbysiad Preifatrwydd-Diogelwch y Ffordd (PDF 249 KB)

  m.Id: 16442
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad Preifatrwydd-Diogelwch y Ffordd
  mSize: 249 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9337/road-safety-privacy-notice-welsh.pdf

 • Hysbysiad Preifatrwydd - CNPT GBPI (DOCX 96 KB)

  m.Id: 17335
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad Preifatrwydd - CNPT GBPI
  mSize: 96 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/10074/npt-cyps-privacy-notice-30518-wel.docx

 • Hysbysiad Preifatrwydd - Gwasanaeth Maethu (DOCX 98 KB)

  m.Id: 17541
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad Preifatrwydd - Gwasanaeth Maethu
  mSize: 98 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/10259/npt-fostering-service-privacy-notice-translation.docx

 • Hysbysiad Preifatrwydd - Tîm Cynllunio at Argyfwng (DOCX 14 KB)

  m.Id: 18078
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad Preifatrwydd - Tîm Cynllunio at Argyfwng
  mSize: 14 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/10704/privacy-notice-legal-obligation-_ep.docx

 • Hysbysiad Preifatrwydd - Adran Iechyd a Diogelwch Corfforaethol (DOCX 14 KB)

  m.Id: 18079
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad Preifatrwydd - Adran Iechyd a Diogelwch Corfforaethol
  mSize: 14 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/10705/privacy-notice-legal-obligation-_hs.docx

 • Hysbysiad Preifatrwydd - Uned Iechyd Galwedigaethol (DOCX 14 KB)

  m.Id: 18080
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad Preifatrwydd - Uned Iechyd Galwedigaethol
  mSize: 14 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/10706/privacy-notice-legal-obligation-_oh-services.docx

 • Datganiad Preifatrwydd Gweithffyrdd+ (DOCX 18 KB)

  m.Id: 23174
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Datganiad Preifatrwydd Gweithffyrdd+
  mSize: 18 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/13371/updated-privacy-notice-jan-2019-welsh.docx

 • Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaeth Ieuenctid Castell Nedd Port Talbot (PDF 359 KB)

  m.Id: 26439
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaeth Ieuenctid Castell Nedd Port Talbot
  mSize: 359 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/14823/hysbysiad-preifatrwydd-gwasanaeth-ieuenctid-castell-nedd-port-talbot.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete