Cynllun Cyhoeddi

Cynllun Cyhoeddi

Rydym wedi mabwysiadu'r Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol Comisiynydd Gwybodaeth sy'n nodi'r mathau o wybodaeth y mae'r Awdurdod yn bwriadu rhoi ar gael fel mater o drefn i'r cyhoedd.

Nod yr Awdurdod yw gwneud y wybodaeth hon yn hawdd i ddod o hyd ac ei ddefnyddio. Mewn llawer o achosion, bydd y wybodaeth ar gael yn uniongyrchol trwy'r wefan hon. Lle nad yw hyn yn bosibl nod y Cyngor yw darparu'r wybodaeth a gwmpesir gan y Cynllun yn ddi-oed ar ôl derbyn cais.

Mae'r Cynllun Cyhoeddi yn nodi saith dosbarth eang o wybodaeth y mae'r Cyngor yn ymrwymo i rhoi ar gael fel mater o drefn.

Mae'r Cynllun yn cael ei gefnogi gan Ddogfen Diffinio ar gyfer awdurdodau lleol a gyhoeddwyd gan y Comisiynydd Gwybodaeth sy'n rhoi enghreifftiau o'r mathau o wybodaeth yr ydym yn disgwyl ei rhoi ar gael o dan bob un o'r saith dosbarth o wybodaeth a nodir yn y Cynllun Cyhoeddi.

Dylai gofynwyr nodi nad yw hyn yn golygu bod rhaid i'r Cyngor rhyddhau yr holl wybodaeth a gwmpesir gan y diffiniadau cyffredinol yn y Ddogfen Diffiniad fel mater o drefn. Mae'r cynllun ei hun yn nodi o dan ba amgylchiadau efallai na fydd angen i'r Cyngor sicrhau bod gwybodaeth ar gael fel mater o drefn. Y rhain yw pan:

  • nid yw'rwybodaeth yn cael eigadw;
  • mae'r wybodaeth wedi'i heithrio rhag cael ei datgelu, er enghraifft data personol neu ddiddordeb masnachol; neu
  • ni all y Cyngor cael mynediad i'r wybodaeth yn hawdd.

Bydd y Cyngor yn cyhoeddi cyn bo hir ac yn darparu canllaw i'r wybodaeth a gedwir sydd yn dod o dan y cynllun a fydd yn rhoi manylion am:

  • y wybodaeth a fydd argaelfel mater o drefn;
  • sut ygellir cael mynediadi’r wybodaeth; ac
  • a fyddtâlyn cael ei wneudar ei gyfer.
Cynllun Cyhoeddi
File type Document File size
pdf Cynllun Cyhoeddi CBSCNPT 21 KB