Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ceisiadau Ysgrifenedig

Os oes angen i chi gael mynediad i wybodaeth a ddelir gan yr Awdurdod hwn dylech wirio yn y lle cyntaf a yw ar gael drwy'r Cynllun Cyhoeddi (mewn sawl achos bydd yn gyflymach i ddefnyddio'r cyfleuster chwilio ar y wefan hon). Os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano drwy'r Cynllun Cyhoeddi, yna dylech gyflwyno cais ysgrifenedig i'r Awdurdod (drwy un o'r cyfeiriadau cyswllt a nodir isod neu gyflwyno cais ar-lein) yn rhoi eich enw, cyfeiriad cyswllt a/neu gyfeiriad e-bost a manylion yr wybodaeth rhydych yn gofyn amdano.

Cyfeiriadau cyswllt

Gellir cyflwyno ceisiadau trwy lythyr neu e-bost. Os oes gennych gais am wybodaeth y credwch y gall cyfarwyddiaeth benodol ei dal ar rhan yr Awdurdod gallwch gyflwyno'ch cais yn uniongyrchol i'r gyfarwyddiaeth benodol honno.

Mae'r manylion cyswllt ar gyfer pob cyfarwyddiaeth wedi'u nodi isod. Fel arall, os ydych yn ansicr pa gyfarwyddiaeth sy'n dal y wybodaeth yr ydych yn chwilio am, gallwch gyfeirio'ch cais i Adran y Prif Weithredwr a nodir isod.

Swyddfa'r Prif Weithredwr

Y Cydlynydd Rhyddid Gwybodaeth,
Swyddfa'r Prif Weithredwr,
Canolfan Ddinesig,
Port Talbot,
SA13 1PJ

E-bost: foi@npt.gov.uk

Cyfarwyddiaeth Cyllid ac Gwasanaethau Corfforaethol

Y Cydlynydd Rhyddid Gwybodaeth,
Cyfarwyddiaeth Cyllid ac Gwasanaethau Corfforaethol,
Canolfan Ddinesig,
Port Talbot,
SA13 1PJ

E-bost: foi@npt.gov.uk

Cyfarwyddiaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes

Y Cydlynydd Rhyddid Gwybodaeth,
Cyfarwyddiaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes,
Canolfan Ddinesig,
Port Talbot,
SA13 1PJ

E-bost: foi@npt.gov.uk

Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd

Y Cydlynydd Rhyddid Gwybodaeth,
Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd,
Y Ceiau,
Ffordd Brunel,
Parc Ynni Baglan,
Castell-nedd,
SA11 2GG                   

E-bost: foi@npt.gov.uk

Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Y Cydlynydd Rhyddid Gwybodaeth,
Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai,
Canolfan Ddinesig,
Port Talbot,
SA13 1PJ

E-bost: foi@npt.gov.uk