Ceisiadau Ysgrifenedig

Ceisiadau Ysgrifenedig

Os oes angen mynediad i wybodaeth a gedwir gan yr Awdurdod hwn, dylech yn y lle cyntaf gadarnhau os yw ar gael drwy'r Cynllun Cyhoeddi (mewn llawer o achosion bydd yn gyflymach i ddefnyddio'r cyfleuster chwilio ar y wefan hon). Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano drwy'r Cynllun Cyhoeddi, yna dylech gyflwyno cais ysgrifenedig i'r Awdurdod (drwy un o'r cyfeiriadau cyswllt a nodir isod neu gyflwyno cais ar-lein) gan roi eich enw, cyfeiriad cyswllt a / neu cyfeiriad e-bost  a manylion yr wybodaeth yr ydych yn gofyn am.

Cyfeiriadau cyswllt

Gall ceisiadau gael eu cyflwyno drwy lythyr neu e-bost. Os oes gennych gais am wybodaeth yr ydych yn credu y gall cael ei gynnal ar ran yr Awdurdod gan gyfarwyddiaeth penodol gallwch gyflwyno eich cais yn uniongyrchol at y gyfarwyddiaeth hynnu; mae manylion cyswllt ar gyfer pob cyfarwyddiaeth wedi eu nodi isod. Fel arall, os ydych yn ansicr pa gyfarwyddiaeth sydd yn dal y wybodaeth yr ydych yn chwilio am, gallwch gyfeirio eich cais ar gyfer Adran y Prif Weithredwr a nodir isod.

Swyddfa'r Prif Weithredwr

Swyddfa'r Prif Weithredwr,
Canolfan Ddinesig,
Port Talbot,
SA13 1PJ

E-bost: foi@npt.gov.uk
 

Cyfarwyddiaeth Cyllid ac Gwasanaethau Corfforaethol

Y Cydlynydd Rhyddid Gwybodaeth,
Cyfarwyddiaeth Cyllid ac Gwasanaethau Corfforaethol Cyllid,
Canolfan Ddinesig,
Port Talbot,
SA13 1PJ

E-bost: foi@npt.gov.uk

Cyfarwyddiaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes,

Y Cydlynydd Rhyddid Gwybodaeth,
Cyfarwyddiaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes,
Canolfan Ddinesig,
Port Talbot,
SA13 1PJ

E-bost: foi@npt.gov.uk

Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd

Y Cydlynydd Rhyddid Gwybodaeth,
Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd,
Y Ceiau,
Ffordd Brunel,
Parc Ynni Baglan,
Castell-nedd,
SA11 2GG                   

E-bost: foi@npt.gov.uk

Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Y Cydlynydd Rhyddid Gwybodaeth,
Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai,
Canolfan Ddinesig,
Port Talbot,
SA13 1PJ

E-bost: foi@npt.gov.uk