Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Amgueddfa Glofa Cefn Coed

Ar hyn o bryd, mae’r amgueddfa ar gau oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol

Wedi ei leoli ger pentref Creunant yng Nghwm Dulais bum milltir i'r gogledd o Gastell-nedd, mae'r amgueddfa yn adrodd hanes diwydiant glo yng Nglofa Cefn Coed, unwaith y pwll glo dyfnaf yn y byd. Cefn Coed oedd un o'r pyllau glo mwyaf peryglus yng Nghymru lle gollodd llawer o ddynion eu bywydau mewn amodau gwaith peryglus ennill y pwll glo y llysenw 'Y Lladd-dy'.

Mae hanes y miloedd o ddynion a oedd yn gweithio yng Nghefn Coed ac mewn pyllau glo caled eraill yn De-orllewin Cymru yn cael ei hadrodd drwy eiriau, lluniau ac arteffactau ledled yr amgueddfa. Mae'r oriel o dan y ddaear, a ffug wythïen sy'n gweithio, yn dod â amodau erchyll hyn yn fyw.

Mae'r amgueddfa yn gartref i beiriant dirwyn 1927 Silinder llorweddol ager Worsley Mesnes, gallwch ddadlau bod hwn yn gem yng nghoron yr amgueddfa. Pan oedd y safle pwll glo yn gweithio cafodd ei bweru gan stêm, ond nawr mae’r weindiwr godidog yn troi drosodd gan drydan, fodd bynnag mae ei fawredd byth yn methu i greu argraff ar selogion y byd.

Teithiau Tywys

Gall ymwelwyr gael taith dywys o dan arweiniad un o'n gwirfoddolwyr ymroddedig trwy drefniant neu os yw'n well gennych, mae llaw teithiau sain o'r safle, a gofnodwyd gan löwr ymddeol o'r Glofa Cefn Coed ar gael o dderbynfa.

Tram Nwy Castell-nedd

Mae'r amgueddfa hefyd yn gartref balch i’r tram nwy olaf i oroesi o'r dref ac yn un o'r unig enghreifftiau yn y byd!  Rhedodd tram nwy Castell-nedd o 1875 hyd 1920, yn ddioddefwr o foderneiddio rhoddwyd y gorau iddo o blaid fysiau modur ac cafodd yr hen dram eu werthu. Mae'r enghraifft wych hyn wedi cael ei adfer o ardd leol yn y 1980au lle oedd yn cael ei ddefnyddio fel sied ardd! Ymwelwch â'r amgueddfa i ddarganfod ei hanes diddorol ac i eistedd i fyny ar y dec uchaf!

Clwb Rheilffyrdd Modelau Castell-nedd

Mae amgueddfa Cefn Coed hefyd yn cynnal Glwb Rheilffyrdd Modelau Castell-nedd.  Mae ymroddiad ac ymrwymiad y clwb yn amlwg wrth i’r cynllun datblygu'n gyson i ddathlu hanes stêm yng Nghwm Dulais.

Oriau Agor

Ar hyn o bryd, mae’r amgueddfa ar gau oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol.

Dyma’n horiau agor:

Dydd Amser
Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher Ar gau
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener Ar gau
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

 

Cyswllt

  • Ffon: (01639) 750556
  • E-bost: colliery@npt.gov.uk
  • Ymweliad: Amgueddfa Glofa Cefn Coed, Heol Castell-nedd, Crynant, SA10 8SN

Sut i gyrraedd yma

  • Bws: X58 / 158 yn rhedeg bob awr o Abertawe a Chastell-nedd yn ddyddiol
  • Car: Ar Cyffordd 43, Gadewch yr M4 tua'r dwyrain. Cymerwch yr A465 arwyddion Aberdulais / Resolfen / Aberhonddu. Dewch oddi ar ffordd ymadael arwydd (A4109) Aberdulais Falls, Amgueddfa Glofa Cefn Coed. Mae'r amgueddfa yn tua 3 milltir ar hyd Heol Castell-nedd.