Amgueddfa Glofa Cefn Coed

Wedi ei leoli ger pentref Creunant yng Nghwm Dulais bum milltir i'r gogledd o Gastell-nedd, mae'r amgueddfa yn adrodd hanes diwydiant glo yng Nglofa Cefn Coed, unwaith y pwll glo dyfnaf yn y byd. Cefn Coed oedd un o'r pyllau glo mwyaf peryglus yng Nghymru lle gollodd llawer o ddynion eu bywydau mewn amodau gwaith peryglus ennill y pwll glo y llysenw 'Y Lladd-dy'.

Mae hanes y miloedd o ddynion a oedd yn gweithio yng Nghefn Coed ac mewn pyllau glo caled eraill yn De-orllewin Cymru yn cael ei hadrodd drwy eiriau, lluniau ac arteffactau ledled yr amgueddfa. Mae'r oriel o dan y ddaear, a ffug wythïen sy'n gweithio, yn dod â amodau erchyll hyn yn fyw.

Mae'r amgueddfa yn gartref i beiriant dirwyn 1927 Silinder llorweddol ager Worsley Mesnes, gallwch ddadlau bod hwn yn gem yng nghoron yr amgueddfa. Pan oedd y safle pwll glo yn gweithio cafodd ei bweru gan stêm, ond nawr mae’r weindiwr godidog yn troi drosodd gan drydan, fodd bynnag mae ei fawredd byth yn methu i greu argraff ar selogion y byd.

Teithiau Tywys

Gall ymwelwyr gael taith dywys o dan arweiniad un o'n gwirfoddolwyr ymroddedig trwy drefniant neu os yw'n well gennych, mae llaw teithiau sain o'r safle, a gofnodwyd gan löwr ymddeol o'r Glofa Cefn Coed ar gael o dderbynfa.

Tram Nwy Castell-nedd

Mae'r amgueddfa hefyd yn gartref balch i’r tram nwy olaf i oroesi o'r dref ac yn un o'r unig enghreifftiau yn y byd!  Rhedodd tram nwy Castell-nedd o 1875 hyd 1920, yn ddioddefwr o foderneiddio rhoddwyd y gorau iddo o blaid fysiau modur ac cafodd yr hen dram eu werthu. Mae'r enghraifft wych hyn wedi cael ei adfer o ardd leol yn y 1980au lle oedd yn cael ei ddefnyddio fel sied ardd! Ymwelwch â'r amgueddfa i ddarganfod ei hanes diddorol ac i eistedd i fyny ar y dec uchaf!

Clwb Rheilffyrdd Modelau Castell-nedd

Mae amgueddfa Cefn Coed hefyd yn cynnal Glwb Rheilffyrdd Modelau Castell-nedd.  Mae ymroddiad ac ymrwymiad y clwb yn amlwg wrth i’r cynllun datblygu'n gyson i ddathlu hanes stêm yng Nghwm Dulais.

Oriau Agor

Bydd yr amgueddfa ar agor o 1 Mai 2020 tan 7 Medi 2020

Dyma’n horiau agor:

Dydd Amser
Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth 10:30 - 17:00*
Dydd Mercher Ar gau
Dydd Iau 10:30 - 17:00*
Dydd Gwener 10:30 - 17:00*
Dydd Sadwrn 10:30 - 17:00*
Dydd Sul 10:30 - 17:00*

*Sylwch nad oes unrhyw fynediad ar ôl 16:15

Bydd yr amgueddfa hefyd ar agor ar ddydd Llun Gŵyl y Banc.

Cyswllt

  • Ffon: (01639) 750556
  • E-bost: colliery@npt.gov.uk
  • Ymweliad: Amgueddfa Glofa Cefn Coed, Heol Castell-nedd, Crynant, SA10 8SN

Sut i gyrraedd yma

  • Bws: X58 / 158 yn rhedeg bob awr o Abertawe a Chastell-nedd yn ddyddiol
  • Car: Ar Cyffordd 43, Gadewch yr M4 tua'r dwyrain. Cymerwch yr A465 arwyddion Aberdulais / Resolfen / Aberhonddu. Dewch oddi ar ffordd ymadael arwydd (A4109) Aberdulais Falls, Amgueddfa Glofa Cefn Coed. Mae'r amgueddfa yn tua 3 milltir ar hyd Heol Castell-nedd.