Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cyngor Busnes

Rydym yn helpu i hyrwyddo amgylchedd masnachu teg a diogel yn y Fwrdeistref Sirol. Rydym yn cefnogi defnyddwyr a busnesau mewn modd diduedd ac effeithiol ac yn cynnig cyngor a chymorth gyda chyfraith trosedd.

Cyngor Busnes

Arwystl

 (£)

Yn ddarostyngedig i TAW

 I drefnu

Darparu Cyngor Busness Pwrpasol 

63.67ph (O leiaf 2 awr)

+ TAW

E-bostiwch tsd@npt.gov.uk gyda’ch cais, ac unwaith y bydd trefniadau ar gyfer cyflwyno cyngor wedi’u cadarnhau, gellir talu â cherdyn yma.

Llawrllwythio

 • Ffurflen gontract cyngor busnes (DOC 103 KB)

  m.Id: 16593
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen gontract cyngor busnes
  mSize: 103 KB
  mType: doc
  m.Url: /media/9433/charging-for-services-appendix-a-terms-and-conditions.doc

Prisiau Metroleg 2020-2021

Gallwn helpu busnesau i gydymffurfio â’r gyfraith ar bwysau a mesurau

Ffioedd Cymeradwyo & Cofrestru

Os ydych yn defnyddio neu’n cynhyrchu porthiant anifeiliaid, rhaid i chi gofrestru gyda ni

Cyngor ar Orsafoedd Petrol

Arweiniad a chyngor i weithredwyr ar orsafoedd petrol

Cyngor Alergedd Bwyd

Cyngor alergyedd bwyd ar gyfer busnes

Ble arall y gallaf gael cyngor busnes?