Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cyngor Busnes

Rydym yn helpu i hyrwyddo amgylchedd masnachu teg a diogel yn y Fwrdeistref Sirol. Rydym yn cefnogi defnyddwyr a busnesau mewn modd diduedd ac effeithiol ac yn cynnig cyngor a chymorth gyda chyfraith trosedd.

Cyngor Busnes

Arwystl

 (£)

Yn ddarostyngedig i TAW

 I drefnu

Darparu Cyngor Busness Pwrpasol 

62.42ph (O leiaf 2 awr)

+ TAW

E-bostiwch tsd@npt.gov.uk gyda’ch cais, ac unwaith y bydd trefniadau ar gyfer cyflwyno cyngor wedi’u cadarnhau, gellir talu â cherdyn yma.

Llawrllwythio

  • Ffurflen gontract cyngor busnes (DOC 103 KB)
Prisiau Metroleg 2020-2021

Gallwn helpu busnesau i gydymffurfio â’r gyfraith ar bwysau a mesurau

Ffioedd Cymeradwyo & Cofrestru

Os ydych yn defnyddio neu’n cynhyrchu porthiant anifeiliaid, rhaid i chi gofrestru gyda ni

Cyngor ar Orsafoedd Petrol

Arweiniad a chyngor i weithredwyr ar orsafoedd petrol

Cyngor Alergedd Bwyd

Cyngor alergyedd bwyd ar gyfer busnes

Ble arall y gallaf gael cyngor busnes?