Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ffyrdd o gysylltu â chludiant teithwyr

Mae yna nifer o ffyrdd i gysylltu â'n adran cludo teithwyr.

E-bost

Teithwyr Ymholiadau cyffredinol Cludiant PassengerTransport@npt.gov.uk

Ffôn

  • O’r Cartref i’r Ysgol – Prif Ffrwd (01639 686939)
  • ADY/ Gofal Plant & Oedolion Tacsis (01639 686657)
  • Gwasanaethau Bws Lleol (01639 686655)
  • DBS (01639 686937)
  • Cludiant Cymunedol (01639 646969/ 646656)

Post

  • Cludiant Teithwyr
    Y Ceiau, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan
    Castell-nedd, SA11 2GG