Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol

Canllaw i rhieni

Mae’r cynlluniau a amlinellir isod yn nodi sut bydd cludiant ysgol yng Nghastell-nedd Port Talbot yn ailgychwyn, a chaiff y cynlluniau hyn eu diweddaru yn amodol ar ganllawiau pellach gan y Llywodraeth a’u hailddosbarthu wrth i’r rhaglen dychwelyd i’r ysgol fynd rhagddi. Dylai’r canllawiau hyn gael eu darllen a’u mabwysiadu gan bob disgybl sy’n defnyddio gwasanaethau Cludiant Ysgol a ddarperir gan y Cyngor.  

Llawrlwytho

 • Canllawiau Rhieni a Disgyblion ar gyfer Cludiant Ysgol – Prif Ffrwd (DOCX 22 KB)
 • Canllawiau i Rieni a Disgyblion – Gwasanaethau Cludiant Ysgol ar gyfer Disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (Anghenion Arbennig) (DOCX 22 KB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

A yw fy mhlentyn yn gymwys?

Bydd eich plentyn yn gymwys i dderbyn cludiant ysgol am ddim os ydy’r canlynol yn berthnasol:

 • Disgyblion o oedran ysgol gynradd:

  • O oedran addysg orfodol a
  • Mae’n Preswylydd yn yr awdurdod neu'n derbyn gofal gan yr awdurdod ac
  • Mynychu eu hysgol addas neu ddynodedig agosaf ac
  • Byw ddwy filltir neu fwy o'r ysgol. Mae'r pellter yn cael ei fesur yn ôl y llwybr cerdded byrraf sydd ar gael, a gall gynnwys llwybrau troed.
 • Disgyblion o oedran ysgol uwchradd:

  • O oedran addysg orfodol a
  • Mae’n Preswylydd yn yr awdurdod neu'n derbyn gofal gan yr awdurdod ac
  • Mynychu eu hysgol addas neu ddynodedig agosaf ac
  • Byw dair milltir neu fwy o'r ysgol. Mae'r pellter yn cael ei fesur yn ôl y llwybr cerdded byrraf sydd ar gael.

Os credwch fod eich plentyn yn gymwys i gael cludiant ysgol am ddim, lawrlwythwch y ffurflen gais isod a'i dychwelyd at yr Uned Cludiant Integredig. Rydym hefyd yn darparu cludiant ar gyfer plant ag Anghenion dysgu ychwanegol

Cais am Gludiant Ysgol Am Ddim

Lawrlwytho

 • Cod Ymddygiad wrth Deithio (PDF 151 KB)
 • Polisi cludiant o cartref ir ysgol 2017 (PDF 309 KB)
 • Gweithdrefn Apeliadau Cymorth Cludiant O'r Cartref I'r Ysgol (PDF 865 KB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Digwyddiad neu faterion?

I adrodd ar gludiant ysgol, defnyddiwch y ffurflen hon:

 • Ffurflen Cofnodi Digwyddiad (PDF 91 KB)
Gweld Amserlenni Bysiau Ysgol