Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol

A yw fy mhlentyn yn gymwys?

Bydd eich plentyn yn gymwys i dderbyn cludiant ysgol am ddim os ydy’r canlynol yn berthnasol:

Disgyblion o oedran ysgol gynradd:

O oedran addysg orfodol a

 • Mae’n Preswylydd yn yr awdurdod neu'n derbyn gofal gan yr awdurdod ac
 • Mynychu eu hysgol addas neu ddynodedig agosaf ac
 • Byw ddwy filltir neu fwy o'r ysgol. Mae'r pellter yn cael ei fesur yn ôl y llwybr cerdded byrraf sydd ar gael, a gall gynnwys llwybrau troed.

Disgyblion o oedran ysgol uwchradd:

O oedran addysg orfodol a

 • Mae’n Preswylydd yn yr awdurdod neu'n derbyn gofal gan yr awdurdod ac
 • Mynychu eu hysgol addas neu ddynodedig agosaf ac
 • Byw dair milltir neu fwy o'r ysgol. Mae'r pellter yn cael ei fesur yn ôl y llwybr cerdded byrraf sydd ar gael.

Os credwch fod eich plentyn yn gymwys i gael cludiant ysgol am ddim, lawrlwythwch y ffurflen gais isod a'i dychwelyd at yr Uned Cludiant Integredig. Rydym hefyd yn darparu cludiant ar gyfer plant ag Anghenion dysgu ychwanegol

Cais am Gludiant Ysgol Am Ddim

Digwyddiad neu faterion?

I adrodd ar gludiant ysgol, defnyddiwch y ffurflen hon:

 • Ffurflen Cofnodi Digwyddiad (PDF 91 KB)

  m.Id: 19919
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Cofnodi Digwyddiad
  mSize: 91 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/12077/school-transport-incident-report-form.pdf

Cod ymddygiad

Cyngor ar sut y dylai dysgwyr ymddwyn i gael taith ddiogel i ac o'r ysgol

Dogfennau

Lawrlwytho

 • Cod Ymddygiad wrth Deithio (PDF 151 KB)

  m.Id: 10353
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cod Ymddygiad wrth Deithio
  mSize: 151 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/4232/travelbehaviourcodewelshversion.pdf

 • Polisi cludiant o cartref ir ysgol 2017 (PDF 309 KB)

  m.Id: 10356
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Polisi cludiant o cartref ir ysgol 2017
  mSize: 309 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/4235/npt_home_to_school_travel_policy_2017_welsh.pdf

 • Gweithdrefn Apeliadau Cymorth Cludiant O'r Cartref I'r Ysgol (PDF 865 KB)

  m.Id: 21680
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Gweithdrefn Apeliadau Cymorth Cludiant O'r Cartref I'r Ysgol
  mSize: 865 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/12735/gweithdrefn-apeliadau-cymorth-cludiant-or-cartref-ir-ysgol.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

 

Hysbysiad Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd - Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol a Trafnidiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol