Gŵyl Lluoedd Arfog Maer Castell-nedd Port Talbot 2019

Hydref - Tachwedd 2019

#GŵylLluoeddArfogCNPT19

Ymunwch â ni i ddathlu a chofio cyfraniad y lluoedd arfog at ein cymunedau, ddoe a heddiw.

Dydd Gwener 1 Tachwedd: Cyngerdd Gŵyl Lluoedd Arfog

7pm, Theatr y Dywysoges Frenhinol, Port Talbot.

Gyda: Cantores Castell-nedd Kirsten Orsborn, Band 215 y Corfflu Hyfforddiant Awyr, Band Pibau Dinas Abertawe, Côr Cymric, Côr Ieuenctid Sirol CNPT a Band Pres Ieuenctid Sirol CNPT.

Bydd y noson yn dod i ben gyda'r post olaf, a miloedd o babïau, arwyddlun swyddogol y cofio, yn disgyn o'r nenfwd. 

Pris y tocynnau yw £11; plant £9; archebion grŵp (8 neu fwy) £9 y pen o’r Swyddfa Docynnau, Theatr y Dywysoges Frenhinol, y Ganolfan Ddinesig, SA13 1PJ; ffôn: 01639 763214 neu ar-lein o https://npttheatres.co.uk/princessroyal

Dydd Sadwrn 2 Tachwedd: Gŵyl Lluoedd Arfog

Digwyddiadau am ddim tan 9am-5pm, Canolfan Siopa Aberafan. Bydd arddangosfeydd, arddangosiadau a The Parti 1940au Llyfrgell Port Talbot yn cael eu cynnal ddydd Sadwrn 2 Tachwedd, a hynny dan do eleni yng Nghanolfan Siopa Aberafan. Bydd digwyddiadau 'Coffadwriaeth' yng Nghastell-nedd, Port Talbot, Pontardawe a Llansawel, i sicrhau nad yw aberth y rhai a fu'n gwasanaethu byth yn mynd yn angof.  Elfen newydd eleni fydd arddangosfa yng Nghanolfan Ddinesig Castell-nedd gan Gymdeithas Hanesyddol Sgiwen. Mae'r Gymdeithas yn ganolbwynt ar gyfer diddordebau hanesyddol lleol, ac mae'r 

Wedi’i noddi gan:

  Aberafan Shopping Centre Logo