Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gŵyl Lluoedd Arfog Maer Castell-nedd Port Talbot 2022

Hydref - Tachwedd 2022

Diben yr ŵyl yw talu teyrnged i'r Lluoedd Arfog a'u teuluoedd yng Nghastell-nedd Port Talbot, gan gynnwys y meirwon a chyn-filwyr o'r ddwy Ryfel Byd a rhyfeloedd byd-eang eraill. Mae hi hefyd yn anrhydeddu'r sawl sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd, ynghyd â'u teuluoedd, am y cyfraniad parhaus maent yn ei wneud i'r wlad hon a thramor.

Ymunwch â ni i ddathlu a chofio cyfraniad y lluoedd arfog at ein cymunedau, ddoe a heddiw.

Bydd gŵyl eleni yn cynnwys digwyddiad agoriadol yng Nghanolfan Siopa Aberafan â seremoni codi'r faner  ddydd Sadwrn 29 Hydref, a chyngerdd yn Theatr y Dywysoges Frenhinol nos Wener 11 Tachwedd.

Yn dilyn seibiant o ddwy flynedd pan wnaethom gynnal yr ŵyl fel digwyddiad rhithwir oherwydd Covid-19, rydym yn bwriadu gwneud digwyddiad 2022 hyd yn oed yn fwy ac yn well.

Cysylltwch eich digwyddiad

Mwy o wybodaeth yn fuan.