Digwyddiadau

Yn ogystal â chyflawni cannoedd o ddyletswyddau dinesig yn ystod y flwyddyn, cadeirio cyfarfodydd y cyngor llawn a mynychu digwyddiadau blynyddol, mae’r Maer hefyd yn ymwneud â rhaglen o ddigwyddiadau sy’n ceisio cynyddu ymwybyddiaeth o’r holl waith da sy’n cael ei wneud ar draws y fwrdeistref sirol a/neu godi arian am elusennau’r Maer.

DIGWYDDIADAU I DDOD

 • dydd Gwener 1 a ddydd Sadwrn 2 Tachwedd 2019 - Gŵyl Lluoedd Arfog Maer Castell-nedd Port Talbot 2019
  mwy o wybodaeth
 • dydd Sul 15 Rhagfyr 2019 - Sioe Elusennol y Nadolig
  Theatr y Dywysoges Frenhinol, Port Talbot
  mwy o wybodaeth yn fuan
 • dydd Gwener 3 Ebrill 2020 - Cinio Elusennol blynyddol Maer Castell-nedd Port Talbot
  Orendy Margam
  mwy o wybodaeth yn fuan