Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwyl Bwyd a Diod Castell-nedd

Dydd Gwener 2 Hydref - Dydd Sul 4 Hydref, 2020

 

Dyma amserau masnachu eleni:

Dydd Gwener 2il              10.00am tan 6.00pm
Dydd Sadwrn 3ydd           10.00am tan 5.00pm
Dydd Sul 4ydd                  10.00am tan 4.00pm

Dechreuodd Gŵyl Bwyd a Diod Castell-nedd yn 2009 ac ers hynny, mae wedi sefydlu'i hun yn un o'r prif ddigwyddiadau yng nghalendr canol tref Castell-nedd. Dros y blynyddoedd, mae'r ŵyl wedi hyrwyddo'r amrywiaeth o gynnyrch Cymreig o safon sydd ar gael yn lleol ac mae wedi canolbwyntio ar yr amrywiaeth o gynnyrch sydd ar gael gan ddarparwyr arobryn, gydag 80% o'r rheini'n gynhyrchwyr o Gymru.

Mae'n gyfle i siopau, bwytai a chaffis sefydledig canol y ddinas, yn ogystal â deiliaid y stondinau, arddangos eu cynnyrch i gynulleidfa ehangach sy'n ymweld â'r ŵyl.

Cynhelir Gŵyl Bwyd a Diod Castell-nedd dros dri diwrnod ac mae'n croesawu oddeutu 70 o arddangoswyr bob blwyddyn. Mae'r ŵyl yn dathlu cynnyrch Cymreig, ac mae llawer ohono'n gynnyrch lleol.

Mae Gŵyl Bwyd a Diod Castell-nedd hefyd yn cynnwys parth bwyd stryd cynnes yn Sgwâr yr Angel, lle bydd amrywiaeth o bethau gwahanol ar gael i'ch temptio. Darperir adloniant trwy gydol yr ŵyl, gan gynnwys yng nghaffis a bwytai, yn ogystal ag arddangosiadau coginio am ddim yng nghanol y dref.

Mae Gŵyl Bwyd a Diod Castell-nedd yn gyfle gwych i unrhyw un sy'n mwynhau cynnyrch o safon gwrdd â chynhyrchwyr bwyd arbenigol yn bersonol. Pan fyddwch chi'n cwrdd ag arddangoswyr, byddwch yn sicr o sylwi ar eu brwdfrydedd a'u gwybodaeth, a bod eu cynnyrch yn cael ei wneud gan bobl sy'n gwerthfawrogi ansawdd a phroses.

I archebu stondin, cliciwch isod

Archebu Stondin