Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwyl Bwyd a Diod Castell-nedd

Mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi y bydd Gŵyl Bwyd a Diod Castell-nedd yn dychwelyd ar gyfer 2022

Y dyddiadau eleni fydd dydd Gwener 7 Hydref a dydd Sadwrn 8 Hydref 2022.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

Dechreuodd Gŵyl Bwyd a Diod Castell-nedd yn 2009 ac ers hynny, mae wedi sefydlu'i hun yn un o'r prif ddigwyddiadau yng nghalendr canol tref Castell-nedd. Dros y blynyddoedd, mae'r ŵyl wedi hyrwyddo'r amrywiaeth o gynnyrch Cymreig o safon sydd ar gael yn lleol ac mae wedi canolbwyntio ar yr amrywiaeth o gynnyrch sydd ar gael gan ddarparwyr arobryn, gydag 80% o'r rheini'n gynhyrchwyr o Gymru.

Mae'n gyfle i siopau, bwytai a chaffis sefydledig canol y ddinas, yn ogystal â deiliaid y stondinau, arddangos eu cynnyrch i gynulleidfa ehangach sy'n ymweld â'r ŵyl.

Mae Gŵyl Bwyd a Diod Castell-nedd, a gynhelir dros ddeuddydd, yn croesawu tua 70 o arddangoswyr bob blwyddyn. Mae'r ŵyl yn dathlu cynnyrch Cymreig, ac mae llawer ohono'n gynnyrch lleol.

Mae Gŵyl Bwyd a Diod Castell-nedd hefyd yn cynnwys parth bwyd stryd cynnes yn Sgwâr yr Angel, lle bydd amrywiaeth o bethau gwahanol ar gael i'ch temtio. Darperir adloniant trwy gydol yr ŵyl, gan gynnwys yng nghaffis a bwytai, yn ogystal ag arddangosiadau coginio am ddim yng nghanol y dref.

Mae Gŵyl Bwyd a Diod Castell-nedd yn gyfle gwych i unrhyw un sy'n mwynhau cynnyrch o safon gwrdd â chynhyrchwyr bwyd arbenigol yn bersonol. Pan fyddwch chi'n cwrdd ag arddangoswyr, y peth cyntaf y byddwch yn sylwi arno yw eu brwdfrydedd a'u gwybodaeth, a'r ffaith bod eu cynnyrch wedi'i wneud gan bobl sy'n gwerthfawrogi ansawdd a phroses.