Taith Sain Cefn Coed

Eich canllaw personol i Amgueddfa Glofa Cefn Coed

Erbyn hyn mae gan Amgueddfa Glofa Cefn Coed daith sain mp3 ar gael i'w lawrlwytho ar-lein. Mae'r daith sain, sy’n cael ei hadrodd gan gyn- Dirprwy Glofa Blaenant a tywysydd yr  amgueddfa bresennol John, yn rhoi darlun llawnach i ymwelwyr o weithio  dan  ddaear, y peiriannau a ddefnyddir a straeon cynnes am lowyr oedd yn gweithio yn oes aur y diwydiant glo ledled Castell Nedd- Port Talbot.

Mae'r daith sain wedi cael ei greu er mwyn gwella eich ymweliad â'r amgueddfa. Gallwch lawrlwytho’r teithiau sain ar eich chwaraewr MP3, iPod, ffôn symudol neu PDA i fynd gyda chi o gwmpas yr amgueddfa. Fodd bynnag, nid oes angen i chi wrando arnyn nhw ar y safle, gallwch glicio ar y traciau isod ar gyfer eich taith bersonol eich hun yn eich cartref. 

Hoffai Gwasanaeth Amgueddfa Castell-nedd Port Talbot ddiolch i bawb a gyfrannodd at y daith.

Dewch yn ôl yn fuan i glywed mwy o gyfweliadau!

Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
mp3 Croeso
3.58 MB
mp3 Y fframiau uwchben
1.87 MB
mp3 Y Dramiau
2.08 MB
mp3 Mr Ian Evans – Marchogaeth y dramiau!
3.84 MB
mp3 Ystafell lampau
2.66 MB
mp3 Y golofn a’r stondin
3.79 MB
mp3 Diwrnod Cyntaf William Arnold
3.21 MB
mp3 Y Gwifrau yn curo
3.27 MB
mp3 Dennis Williams yn dyst I damweiniau
2.42 MB
mp3 Y Boeleri Swydd Gaerhirfyn
3.44 MB
mp3 Y Tŷ pwmp
1.83 MB
mp3 Yr offer ac harness y glowr
2.51 MB
mp3 Y Chock
1.44 MB
mp3 Yr Hunslett
931 KB
mp3 Y morthwyl ager
1.30 MB
mp3 Taith caets cyntaf Kevin Truman
2.24 MB
mp3 Y Tŷ Cywasgydd
738 KB
mp3 Baddondai y pwll
1.33 MB
mp3 Y Tŷ Weindio
2.05 MB
mp3 Caban y dyn Weindio
954 KB
mp3 William Arnold – Ergyd Tanio
1.94 MB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete