Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Alcohol ac Adloniant

Trwydded Mangre

Mae'n ofynnol os ydych am ddarparu gweithgareddau megis cyflenwi alcohol ac adloniant rheoledig

Tystysgrif Mangre Clwb

Gall clybiau aelodau weithredu dan dystysgrifau mangreoedd clwb yn lle trwydded

Trwyddedau Personol

Mae trwydded bersonol yn caniatáu i unigolyn awdurdodi gwerthu neu gyflenwi alcohol

Hysbysiadau Trwyddedu

Gwybodaeth sy'n ymwneud â hysbysiadau trwyddedu presennol

Hysbysiadau Dros Dro

Sut i wneud cais am hysbysiad o ddigwyddiad dros dro os oes gennych ddigwyddiad tymor byr

Adolygu Trwyddedau Mangre

Sut i wneud cais am adolygu trwyddedau mangre/tystysgrifau mangre clwb

Trwyddedu Adloniant

Mae'n ofynnol i fangreoedd sy'n darparu "adloniant rheoledig" feddu ar dystysgrif mangre/mangre clwb

Cysylltwch â Thrwyddedu

Cysylltwch â thîm trwyddedu'r Cyngor drwy e-bost, ffôn neu bost