Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Tacsis a Thrwyddedu Preifat

Oherwydd yr achosion presennol o Coronavirus (COVID-19) yn y DU, mae'r swyddfa Drwyddedu ar gau ar hyn o bryd, a fyddech cystal â chyfarwyddo'r holl gyfathrebiadau i lrs@npt.gov.uk lle mae swyddogion yn ei fonitro yn ystod oriau swyddfa.

Oriau Swyddfa
Dydd Llun – Dydd Iau 08:45 – 17:00
Dydd Gwener 08:45 – 16:30

Noder y bydd Tregelles Court yn agor ar gyfer profion tacsi a drefnwyd ymlaen llaw yn unig. Cyfeiriwch geisiadau am apwyntiadau at lrs@npt.gov.uk

Tacsis a Thrwyddedu Preifat

Mae'r Awdurdod Trwyddedu'n gyfrifol am osod amodau a rhoi trwyddedau ar gyfer cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat i sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn gyfforddus a bod eu gyrwyr yn bobl addas a phriodol fel a nodwyd yn Neddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976.

Sut I Gyflwyno Cais

Mae'r Awdurdod Trwyddedu wedi mabwysiadu polisi trwyddedu tacsis sy'n cynnwys gwybodaeth am sut i wneud cais am drwydded a hefyd fanylion amodau ac amodau ar gyfer cerbydau, gyrwyr a gweithredwyr. Mae'n hanfodol eich bod yn darllen y polisi cyn cyflwyno cais.

Lawrlwytho

 • Polisi Trwyddedu Tacsis (PDF 6.02 MB)

  m.Id: 24330
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Polisi Trwyddedu Tacsis
  mSize: 6.02 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/13783/taxi-licensing-policy-june-2020-version-8-english.pdf

Rhestr o gerbydau dynodedig

 • Ffurflen Cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni a Hurio Preifat (Grantiau) (PDF 262 KB)

  m.Id: 16314
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni a Hurio Preifat (Grantiau)
  mSize: 262 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9266/driverapplication_grant_gdpr.pdf

 • Ffurflen Cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni a Hurio Preifa (Adnewyddu) (PDF 264 KB)

  m.Id: 16316
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni a Hurio Preifa (Adnewyddu)
  mSize: 264 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9268/driverapplication_renewal_gdrp.pdf

 • Adroddiad Meddygol (PDF 282 KB)

  m.Id: 16315
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adroddiad Meddygol
  mSize: 282 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9267/driverapplication_medical.pdf

 • Ffurflen Cais am Drwydded Cerbyd Hacni a Cerbyd Hurio Preifa (Grantiau) (PDF 152 KB)

  m.Id: 16318
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Cais am Drwydded Cerbyd Hacni a Cerbyd Hurio Preifa (Grantiau)
  mSize: 152 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9270/vehicleapplication_grantrep_gdpr.pdf

 • Ffurflen Cais am Drwydded Cerbyd Hacni a Cerbyd Hurio Preifa (Adnewyddu) (PDF 152 KB)

  m.Id: 16319
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Cais am Drwydded Cerbyd Hacni a Cerbyd Hurio Preifa (Adnewyddu)
  mSize: 152 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9271/vehicleapplication_renewal_gdpr.pdf

 • Fflurflen Cais am Trosglwyddo Trwydded Cerbyd Hacni a Cerbyd Hurio Preifat (PDF 130 KB)

  m.Id: 16320
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Fflurflen Cais am Trosglwyddo Trwydded Cerbyd Hacni a Cerbyd Hurio Preifat
  mSize: 130 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9272/vehicleapplication_transfer_gdpr.pdf

 • Ffurflen Cais am Drwydded Gweithredwr Hurio Preifat (PDF 154 KB)

  m.Id: 16317
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Cais am Drwydded Gweithredwr Hurio Preifat
  mSize: 154 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9269/operatorsapplication_gdpr.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

 

Oriau Agor

 • Dydd Llun I ddydd Gwener 9yb - 12yp  / 1yb - 3yp