Tacsis a Thrwyddedu Preifat

Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Coronafeirws (COVID-19) : Gwybodaeth i drwyddedeion tacsis a cherbydau hurio preifat
473 KB

Tacsis a Thrwyddedu Preifat

Mae'r Awdurdod Trwyddedu'n gyfrifol am osod amodau a rhoi trwyddedau ar gyfer cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat i sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn gyfforddus a bod eu gyrwyr yn bobl addas a phriodol fel a nodwyd yn Neddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976.

Sut I Gyflwyno Cais

Mae'r Awdurdod Trwyddedu wedi mabwysiadu polisi trwyddedu tacsis sy'n cynnwys gwybodaeth am sut i wneud cais am drwydded a hefyd fanylion amodau ac amodau ar gyfer cerbydau, gyrwyr a gweithredwyr. Mae'n hanfodol eich bod yn darllen y polisi cyn cyflwyno cais.

Lawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Polisi Trwyddedu Tacsis
6.02 MB
pdf Rhestr o gerbydau dynodedig - Medi 2020
114 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

 

Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Ffurflen Cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni a Hurio Preifat (Grantiau)
262 KB
pdf Ffurflen Cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni a Hurio Preifa (Adnewyddu)
264 KB
pdf Adroddiad Meddygol
282 KB
pdf Ffurflen Cais am Drwydded Cerbyd Hacni a Cerbyd Hurio Preifa (Grantiau)
152 KB
pdf Ffurflen Cais am Drwydded Cerbyd Hacni a Cerbyd Hurio Preifa (Adnewyddu)
152 KB
pdf Fflurflen Cais am Trosglwyddo Trwydded Cerbyd Hacni a Cerbyd Hurio Preifat
130 KB
pdf Ffurflen Cais am Drwydded Gweithredwr Hurio Preifat
154 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

 

Oriau Agor

  • Dydd Llun I ddydd Gwener 9yb - 12yp  / 1yb - 3yp