Hepgor gwe-lywio

Tacsis a Thrwyddedu Preifat

Tacsis a Thrwyddedu Preifat

Mae'r Awdurdod Trwyddedu'n gyfrifol am osod amodau a rhoi trwyddedau ar gyfer cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat i sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn gyfforddus a bod eu gyrwyr yn bobl addas a phriodol fel a nodwyd yn Neddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976.

Sut I Gyflwyno Cais

Mae'r Awdurdod Trwyddedu wedi mabwysiadu polisi trwyddedu tacsis sy'n cynnwys gwybodaeth am sut i wneud cais am drwydded a hefyd fanylion amodau ac amodau ar gyfer cerbydau, gyrwyr a gweithredwyr. Mae'n hanfodol eich bod yn darllen y polisi cyn cyflwyno cais.

Lawrlwytho
File type Document File size
pdf Polisi Trwyddedu Tacsis 482 KB
pdf Rhestr o gerbydau dynodedig - Mai 2018 19 KB
File type Document File size
pdf Ffurflen Cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni a Hurio Preifat 242 KB
pdf Ffurflen Cais am Drwydded Cerbyd Hacni/Cerbyd Hurio Preifat 98 KB
pdf Ffurflen Trosglwyddo Trwydded Cerbyd Hacni/Cerbyd Hurio Preifat 63 KB
pdf Ffurflen Cais am Drwydded Gweithredwr Hurio Preifat 98 KB

 

Oriau Agor

  • Dydd Llun I ddydd Gwener 9am - 12am  / 1pm - 3pm