Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Tacsis a Thrwyddedu Preifat

Oherwydd yr achosion presennol o Coronavirus (COVID-19) yn y DU, mae'r swyddfa Drwyddedu ar gau ar hyn o bryd, a fyddech cystal â chyfarwyddo'r holl gyfathrebiadau i lrs@npt.gov.uk lle mae swyddogion yn ei fonitro yn ystod oriau swyddfa.

Oriau Swyddfa
Dydd Llun – Dydd Iau 08:45 – 17:00
Dydd Gwener 08:45 – 16:30

Noder y bydd Tregelles Court yn agor ar gyfer profion tacsi a drefnwyd ymlaen llaw yn unig. Cyfeiriwch geisiadau am apwyntiadau at lrs@npt.gov.uk

Tacsis a Thrwyddedu Preifat

Mae'r Awdurdod Trwyddedu'n gyfrifol am osod amodau a rhoi trwyddedau ar gyfer cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat i sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn gyfforddus a bod eu gyrwyr yn bobl addas a phriodol fel a nodwyd yn Neddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976.

Sut I Gyflwyno Cais

Mae'r Awdurdod Trwyddedu wedi mabwysiadu polisi trwyddedu tacsis sy'n cynnwys gwybodaeth am sut i wneud cais am drwydded a hefyd fanylion amodau ac amodau ar gyfer cerbydau, gyrwyr a gweithredwyr. Mae'n hanfodol eich bod yn darllen y polisi cyn cyflwyno cais.

Lawrlwytho

  • Polisi Trwyddedu Tacsis (PDF 6.02 MB)
  • Rhestr o gerbydau dynodedig – Awst 2021 (PDF 114 KB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

 

  • Ffurflen Cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni a Hurio Preifat (Grantiau) (PDF 262 KB)
  • Ffurflen Cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni a Hurio Preifa (Adnewyddu) (PDF 264 KB)
  • Adroddiad Meddygol (PDF 282 KB)
  • Ffurflen Cais am Drwydded Cerbyd Hacni a Cerbyd Hurio Preifa (Grantiau) (PDF 152 KB)
  • Ffurflen Cais am Drwydded Cerbyd Hacni a Cerbyd Hurio Preifa (Adnewyddu) (PDF 152 KB)
  • Fflurflen Cais am Trosglwyddo Trwydded Cerbyd Hacni a Cerbyd Hurio Preifat (PDF 130 KB)
  • Ffurflen Cais am Drwydded Gweithredwr Hurio Preifat (PDF 154 KB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

 

Oriau Agor

  • Dydd Llun I ddydd Gwener 9yb - 12yp  / 1yb - 3yp