Datganiad o Bolisi Trwyddedu

Datganiad o Bolisi Trwyddedu

Polisi Deddf Trwyddedu

O dan Ddeddf Trwyddedu 2003, mae'n ofynnol i'r Cyngor, fel yr Awdurdod Trwyddedu, fabwysiadu Polisi Deddf Trwyddedu, gan nodi sut mae'n ymdrin â cheisiadau amrywiol. Mae'n ofynnol i'r cyngor adolygu'r polisi hwn o leiaf bob pum mlynedd.

Polisi Deddf Trwyddedu 2016

Cymeradwywyd Polisi Deddf Trwyddedu 2016 gan y cyngor ar 25 Tachwedd 2015. Cyhoeddwyd ar wefan y cyngor, yng Nghanolfan Ddinesig Castell-nedd, Llyfrgell Castell-nedd, Canolfan Ddinesig Port Talbot a Llyfrgell Port Talbot ar 4 Rhagfyr 2015. Mae'r polisi yn weithredol o 7 Ionawr 2016.

Gelir gweld neu lawrlwytho'r polisi hwn drwy ddefnyddio'r ddolen isod. Bydd copïau ar gael yng Nghanolfan Ddinesig Castell-nedd a Phort Talbot a'r prif lyfrgelloedd ar gyfer cyfeirio yn unig.

Os oes angen copi caled neu unrhyw wybodaeth ychwanegol cysylltwch â ni.

Lawrlwythiadau
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Polisi Deddf Trwyddedu 2016
322 KB