Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad o Bolisi Trwyddedu

Datganiad o Bolisi Trwyddedu

Polisi Deddf Trwyddedu

O dan Ddeddf Trwyddedu 2003, mae'n ofynnol i'r Cyngor, fel yr Awdurdod Trwyddedu, fabwysiadu Polisi Deddf Trwyddedu, gan nodi sut mae'n ymdrin â cheisiadau amrywiol. Mae'n ofynnol i'r cyngor adolygu'r polisi hwn o leiaf bob pum mlynedd.

Polisi Deddf Trwyddedu 2021

Cymeradwywyd Polisi Deddf Trwyddedu 2021 gan y cyngor ar 2 Rhagfyr 2020. Cyhoeddwyd ar wefan y cyngor, yng Nghanolfan Ddinesig Castell-nedd, Canolfan Ddinesig Port Talbot a ar 11 Rhagfyr 2020. Mae'r polisi yn weithredol o 7 Ionawr 2021.

Gelir gweld neu lawrlwytho'r polisi hwn drwy ddefnyddio'r ddolen isod. Bydd copïau ar gael yng Nghanolfan Ddinesig Castell-nedd a Phort Talbot a'r prif lyfrgelloedd ar gyfer cyfeirio yn unig.

Os oes angen copi caled neu unrhyw wybodaeth ychwanegol cysylltwch â ni.

Lawrlwythiadau

 • Polisi Deddf Trwyddedu 2021 (PDF 1.09 MB)

  m.Id: 26722
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Polisi Deddf Trwyddedu 2021
  mSize: 1.09 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/14953/draft-licensing-act-policy-2021-welsh.pdf