Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Swyddi Gwag Gwaith Cymdeithasol

Swyddi Gwag Gwaith Cymdeithasol mewn Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc

Mae helpu i ddarparu plant a phobl ifanc sydd â'r dechrau bywyd gorau posibl yn flaenoriaeth allweddol i Gyngor Castell-nedd Port Talbot.

Fel nifer o gynghorau yng Nghymru a Lloegr, mae'r nifer o atgyfeiriadau i'r gwasanaethau cymdeithasol wedi codi'n sylweddol - mae niferoedd digynsail o blant ar y gofrestr amddiffyn plant ac sy'n derbyn gofal gan y Cyngor. Mewn ymateb i'r pwysau hyn mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi ymrwymo'n gryf i Wasanaethau Plant a Phobl Ifanc ac mae wedi awdurdodi buddsoddiad sylweddol yn y gwasanaeth, elfen allweddol ohono yw ehangu a chryfhau gweithlu'r gwasanaethau cymdeithasol.

Fe welwch fanylion y swyddi gwag diweddaraf yn y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc yma