Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gyflwyno Cais Rhyddid Gwybodaeth

Os hoffech gael mynediad at wybodaeth a gedwir gan yr Awdurdod hwn, dylech chi wirio yn y lle cyntaf p'un a yw ar gael drwy'r Cynllun Cyhoeddi neu beidio (mewn llawer o achosion, bydd yn gyflym defnyddio'r cyfleuster chwilio ar y wefan hon).

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano drwy'r Cynllun Cyhoeddi, yna dylech gyflwyno cais ysgrifenedig i'r Awdurdod (trwy un o'r cyfeiriadau cyswllt neu'r ffurflen isod) gan rhoi eich enw, eich cyfeiriad cyswllt a / neu gyfeiriad e-bost a manylion y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano.

Os ydych chi'n darparu cyfeiriad e-bost, byddwn yn anfon copi o'ch cais atoch.

Cais Rhyddid Gwybodaeth

 * Maes gofynnol

Ffurflen Gais Rhyddid Gwybodaeth