Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Canolfan Gymunedol Bryn

Bryn Community Centre

Canolfan Gymunedol Bryn
Heol Maesteg Bryn Neath Port Talbot SA13 2RY pref
01639 861111 01639 861111 voice +441639861111

Disabled Access Main Hall Small Meeting Room Large Meeting Room Kitchen Facilities  Female Toilets No Smoking              

Mae Canolfan Gymunedol Bryn yn ganolfan fodern, gryno a ddefnyddir yn aml ac sydd a’r bwriadu o ddiwallu anghenion y gymuned gyfan ac fe'i lleolir ar y briffordd o Bort Talbot i Heol Maesteg.

I gael gwybodaeth am gyrsiau ac argaeledd ystafell.  Gall yr holl drefniadau cadw lle newid - gwiriwch gyda staff y ganolfan.

Cyfleusterau sydd ar gaedl i'w llogi
   Prif Neuadd  Ystafell 1  Ystafell 2 Ystafell Ochr
 Yn addas ar gyfer:  Achlysuron, Cyfarfodydd, Cynadleddau,
Partïon Pen-blwydd a Sefydliadau Masnachol
 Prif neuadd rhannu'n 2 ystafell Prif neuadd rhannu'n 2 ystafell Cyfarfodydd llai o hyd at 15 o bobl
Lleoedd i:  258 yn eistedd ar y mwyaf  35 ar y mwyaf  50 ar y mwyaf 15 ar y mwyaf

Llety

 • Un neuadd fawr y gellir ei rhannu'n ddwy ystafell lai o faint
 • Un cegin
 • Ystafelloedd newid
 • Digon o fannau parcio

Cyfleusterau ychwanegol

 • Derbynfa
 • Cyfleusterau cegin gyda boeler hydro
 • Lluniaeth (ar gael ar gais)
 • System PA (ar gael i'w llogi ar gais)
 • Gliniadur (ar gael ar gais)
 • Taflunydd a sgrîn (ar gael ar gais)

Mynediad

 • Mae'r ganolfan yn cydymffurfio â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd.