Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Canolfan Gymunedol Cwmafan

Cwmavon cc

Canolfan Gymunedol Cwmafan
Heol Depot Cwmafan Castell-nedd Port Talbot SA12 9DF pref
01639 887 313 01639 887 313 voice +441639887313

 Disabled Access Main Hall Small Meeting Room Large Meeting Room Kitchen Facilities Parking 20 Male Toilets Female Toilets No Smoking   

Canolfan Gymunedol Cwmafan yw un o ganolfannau prysuraf yr ardal. Mae’n adnabyddus i drigolion Cwmafan ac mae gyferbyn â Llyfrgell Cwmafan.

I gael gwybodaeth am gyrsiau ac argaeledd ystafell.  Gall yr holl drefniadau cadw lle newid- gwiriwch gyda staff y ganolfan.

Cyfleusterau sydd ar gael i'w llogi
  Prif neuadd ag Ardal Lwyfan Ystafell Ochr Ddwbl Ystafell Ochr
Yn addas ar gyfer: Achlysuron, cyfarfodydd, cynadleddau, partïon pen-blwydd a sefydliadau masnachol  Cyfarfod i dros 15 o bobl  Cyfarfodydd llai o hyd at 15 o bobl
Lleodd i:  362 i sefyll, uchafswm o 360 yn eistedd  30 ar y mwyaf  15 ar y mwyaf

Llety

 • Un prif neuadd fawr â llwyfan
 • Dwy ystafell ochr fach
 • Un ystafell ochr fawr
 • Cegin
 • Digon o le parcio

Cyfleusterau Ychwanegol

 • Cyfleusterau cegin gyda boeler hydro
 • Lluniaeth (ar gael ar gais)
 • System PA (ar gael i'w llogi trwy gais)
 • Gliniadur (ar gael ar gais)
 • Taflunydd a sgrîn (ar gael ar gais)

Mynediad

 • Mae'r ganolfan yn cydymffurfio â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd.