Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

CAG Taibach

Taibach CEC

CAG Taibach
Heol Margam Taibach Castell-nedd Port Talbot SA13 2BN pref
01639 882 104 01639 882 104 voice +441639882104

 Disabled Access  Main Hall Small Meeting Room Large Meeting Room Kitchen Facilities Parking 20 IT Facilities Gym Male Toilets Female Toilets No Smoking

Lleolir Canolfan Addysg Gymunedol Taibach rhwng pentrefi Taibach a Margam. Gynt yn Ysgol Sirol Eastern, rydym ar brif ffordd Margam. Caiff y ganolfan ei defnyddio'n helaeth gan y gymuned leol a hefyd gan grwpiau gwirfoddol, sy'n llogi ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd, sesiynau hyfforddiant etc. Mae datblygu dosbarthiadau Addysg i Oedolion yn y ganolfan wedi bod yn boblogaidd iawn.

Mae gan Ganolfan Addysg Gymunedol Taibach awyrgylch cyfeillgar ac amrywiaeth eang o gyfleusterau i bob grŵp oedran sy'n ceisio darparu dysgu addysgol o'r radd flaenaf, annog gweithgareddau hamdden a rhyngweithio cymdeithasol er mwyn gwella ansawdd bywydau pobl yn y gymuned leol.

I gael gwybodaeth am gyrsiau ac argaeledd ystafell.  ** Gall yr holl drefniadau cadw lle newid - gwiriwch gyda staff y ganolfan.

Tiddlywinks Creche (9.00 - 15.00) Dydd Llun I dydd Gwener  

Clwb Ieuenctid (19.00 - 21.00) Dydd Llun I ddydd Iau

Cyfleusterau sydd ar gael i'w Llogi
Cyfleusterau Yn addas ar gyfer Cynhwysedd
Prif Neuadd fawr gyda Llwyfan Swyddogaethau, Cyfarfodydd, Partion Pen-blwydd & Sefyliadau Masnachol  
Ystafell Fawr Cyfarfodydd dros 10 o bobl 20
Ystafell Fechan Cyfarfodydd o hyd at 10 o bobl 10
Ystafell TG Cyrsiau hyfforddi hyd at 12 o bobl 12
Ystafell Coginio Cyrsiau hyfforddi hyd at 12 o bobl 12
Barn    

Llety 

 • Un brif neuadd â llwyfan
 • dwy ystafell ochr fechan
 • un ystafell ochr fawr
 • campfa newydd
 • ystafelloedd newid
 • ystafell goginio fodern, newydd
 • ystafell grochenwaith/gelf
 • ystafell gyfrifiaduron
 • ystafell glwb i bensiynwyr
 • Ystafell Gyfweld
 • creche preifat
 • ardal goffi
 • ysgubor fawr ar gyfer campau etc.

Cyfleusterau ychwanegol sydd ar gael

 • Derbynfa
 • Cyfleusterau cegin gyda boeler hydro
 • Lluniaeth (ar gael ar gais)
 • System PA (ar gael i'w llogi ar gais)
 • Gliniadur (ar gael ar gais)
 • Taflunydd a sgrîn (ar gael ar gais)

Mynediad

 • DDA Yn cydymffurfio