Hepgor gwe-lywio

Ein hamcanion lles

Rydym am i'n holl blant a'n pobl ifanc gael y dechrau gorau mewn bywyd, er mwyn bod y gorau y gallant fod

Bod pawb yn byw bywyd cyflawn ac yn ddiogel yn eu henaint

Rydym am i Fwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot fod yn lle bywiog, diogel ac iach i fyw, gweithio a threulio amser hamdden ynddi.

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot