Cysylltiadau Treth y Cyngor

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn mae ei angen arnoch neu mae gennych ymholiad anodd, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r dulliau isod.

Cyfarwyddiadau i SA11 3QZ
Is-adran Treth y Cyngor
Canolfan Ddinesig Castell-nedd SA11 3QZ pref
(01639) 686 188 (01639) 686 188 voice +441639686188

Pan fyddwch yn ein ffonio, sicrhewch fod gennych eich cyfeirnod treth y cyngor.

Pan fyddwch yn ffonio, byddwn yn rhoi sawl cynnig i chi:

  1. Gwasgwch 1 i wneud taliad treth y cyngor
  2. Gwasgwch 2 i roi gwybod i ni am newid amgylchiadau, gwneud cais am ostyngiad neu eithriad neu drefnu taliadau debyd uniongyrchol
  3. Gwasgwch 3 i drafod llythyr atgoffa, hysbysiad terfynol, gwŷs, gorchymyn atebolrwydd, atafaelu enillion neu feili
  4. Gwasgwch 4 os nad yw'ch ymholiad yn ymwneud â threth y cyngor
  5. Gwasgwch 5 i glywed y dewisiadau eto.

Ein horiau swyddfa yw:

Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau 8.30am–5pm

Dydd Gwener 8.30am – 4.30pm