Cysylltiadau Treth y Cyngor

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn mae ei angen arnoch neu mae gennych ymholiad anodd, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r dulliau isod.

Ffôn

Pan fyddwch yn ein ffonio, sicrhewch fod gennych eich cyfeirnod treth y cyngor.

01639 686188 >>

Pan fyddwch yn ffonio, byddwn yn rhoi sawl cynnig i chi:

 1. Gwasgwch 1 i wneud taliad treth y cyngor
 2. Gwasgwch 2 i roi gwybod i ni am newid amgylchiadau, gwneud cais am ostyngiad neu eithriad neu drefnu taliadau debyd uniongyrchol
 3. Gwasgwch 3 i drafod llythyr atgoffa, hysbysiad terfynol, gwŷs, gorchymyn atebolrwydd, atafaelu enillion neu feili
 4. Gwasgwch 4 os nad yw'ch ymholiad yn ymwneud â threth y cyngor
 5. Gwasgwch 5 i glywed y dewisiadau eto.

Ein horiau swyddfa yw:

Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau 8.30am–5pm

Dydd Gwener 8.30am – 4.30pm

Yn bersonol

 • Siop dan yr Unto
  Canolfan Ddinesig
  Castell-nedd
  SA11 3QZ

Post

 • Is-adran Treth y Cyngor
  Canolfan Ddinesig
  Castell-nedd
  SA11 3QZ