Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Trwyddedau Priffyrdd

Mae Deddf Priffyrdd 1980 yn rhoi pŵer i'r cyngor awdurdodi amrywiaeth o hawlenni ar y briffordd. Mae'r Is-adran Draenio, Gwaith Stryd a Chefnffyrdd yn trin â'r ceisiadau a chymeradwyaeth ar gyfer y canlynol:

Am fwy o wybodaeth a manylion ar sut i gyflwyno cais, cysylltwch â'r Is-adran Draenio, Gwaith Stryd a Chefnffyrdd ar 01639 686868.