Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Hawlen Sgaffald

Mae angen hawlen sgaffald i godi sgaffald ar y briffordd dan ddarpariaethau Adran 169 Deddf Priffyrdd 1980.

Gweler manylion isod ar sut i wneud cais am hawlen sgaffald.

Pwy all wneud cais?

I wneud cais am hawlen sgaffald yng Nghastell-nedd Port Talbot, rhaid i chi ddarparu prawf o'ch yswiriant atebolrwydd cyhoeddus y mae'n rhaid iddo fod yn werth o leiaf £5 miliwn.

Amodau'r hawlen

Mae caniatâd yn dibynnu ar amodau sy’n berthnasol â:

 • lleoliad y sgaffald
 • y lle sydd ar gael ar y droedffordd a
 • mynediad i gerddwyr

Amodau'r hawlen. Gallai fod amodau ychwanegol ynghlwm wrth geisiadau unigol.

Sut rwy'n gwneud cais?

Gwneud Cais Ar-lein

Y ffi sy'n daladwy am hawlen sgaffald ar hyn o bryd yw £94.

Cwblhewch y ffurflen gais sgaffald canlynol a'i gadw fel pdf. Gall hyn gael ei llwytho yn ystod y broses ymgeisio.

Lawrlwytho

 • Cais Am Ganiatad I Godi Sgaffaldiau (DOCX 42 KB)

  m.Id: 19850
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cais Am Ganiatad I Godi Sgaffaldiau
  mSize: 42 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/12041/scaffolding-application-form-cymraeg-accessible.docx

 • Amodau A Thelerau'r Drwydded Sgaffaldiau 2019 (DOC 45 KB)

  m.Id: 19853
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Amodau A Thelerau'r Drwydded Sgaffaldiau 2019
  mSize: 45 KB
  mType: doc
  m.Url: /media/12044/scaffolding-tc-2019-translation.doc

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete