Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwnewch gais am Fudd-dal Tai

Mae'r cynlluniau cymorth tai a treth gyngor yn darparu help i dalu rhent a threth y cyngor i bobl ar incwm isel. gallwch fod yn gymwys ar gyfer Cymorth Tai a Threth y Cyngor hyd yn oed os ydych yn gweithio, felly beth am wneud cais heddiw - mae gennych ddim i'w golli.

Bydd y rhan fwyaf o hawliadau newydd am help tuag at gostau tai i bobl o oedran gweithio bellach yn hawliadau am gredyd cynhwysol.

Canllaw Credyd Cynhwysol

Ymwelwch â safle Credyd Cynhwysol yr Adran Gwaith a Phensiynau

Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy gysylltu â'r adran Budd-daliadau Tai:

 • trwy e-bost housing.benefits@npt.gov.uk
 • drwy ffonio 01639 686838 (9.30yb – 4.30yp)
 • trwy alw yn y Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid, y Ganolfan Ddinesig, Castell-nedd (9.30yb – 4.30yp)
 • drwy alw yn y swyddfa budd-daliadau yn y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot (9.30yb – 4.30yp)

Lawrlwytho

 • Cais am Fudd-dal Tai neu Gymorth Treth Cyngor (PDF 1.18 MB)

  m.Id: 10437
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cais am Fudd-dal Tai neu Gymorth Treth Cyngor
  mSize: 1.18 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/4316/housing_benefit_application_welsh.pdf

 • Discretionary Housing Payment Form (PDF 167 KB)

  m.Id: 10436
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Discretionary Housing Payment Form
  mSize: 167 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/4315/discretionary_payment_form.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete