Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Dwyrain Castell Nedd

Ardal Adnewyddu Dwyrain Castell-nedd

Datganwyd Ardal Adnewyddu Dwyrain Castell-nedd ym mis Medi 2009 a daeth i ben ym mis Mawrth 2017.

Fe'i sefydlwyd i roi cyfle i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot wella'r amgylchedd yn gyffredinol a thai gwael mewn ardal ddaearyddol benodol.

Yn ystod cyfnod 8 mlynedd y datganiad, sicrhaodd yr awdurdod dros £4.3 miliwn o gyllid Grant Cyfalaf Penodol gan Lywodraeth Cymru a'i fuddsoddi yn yr ardal ynghyd â £4.6 miliwn o gyllid y Rhaglen Arbed Ynni Cymunedol (RhAYC). Gwariwyd y rhan fwyaf o'r cyllid ar waith adnewyddu tai megis cynlluniau Atgyweirio Grŵp a Gwelliannau Effeithlonrwydd Ynni. Gwnaeth cyfanswm o 244 o eiddo elwa o'r gwaith Atgyweirio Grŵp gyda 536 yn elwa o waith Gweddnewid a Gwelliannau Effeithlonrwydd Ynni dan gynllun RhAYC. Roedd mentrau eraill yn cynnwys Grantiau Eiddo Masnachol, gwelliannau amgylcheddol megis cylchfan Cornel Stockhams a Chynllun Porth Melin.

Cynllun Porth Heol Llansawel
Briton Ferry Road Gateway