Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Grantiau

Os ydych chi am wneud gwahaniaeth mawr i'ch cymuned, ni allai gwneud cais am arian fod yn symlach!

Mae yna dim ond 4 cam syml i wneud cais

 1. Gweler isod pa grant sy'n fwyaf addas ar gyfer eich anghenion.
 2. Lawrlwythwch y ffurflen gais isod.
 3. Llenwch y ffurflen gyda chymaint o fanylion ag y gallwch
 4. Postiwch neu cyflwynwch eich ffurflen gais wedi'i llenwi i'r cyfeiriad priodol.

Cist Gymunedol

Awydd £1500 tuag at eich prosiect chwaraeon cymunedol?   Mae'r Gist Gymunedol yn cynnig grant o hyd at £1500 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis ar gyfer gweithgareddau sydd:

 • Annog mwy o bobl i ddod yn fwy egnïol, yn amlach
 • Yn codi safonau'r gweithgareddau sy'n eisoes yn bodoli

Mae ffurflen gais y Gist Gymunedol ar gael ar wefan Chwaraeon Cymru.

Grant Datblygu

A ydych yn bwriadu sefydlu tîm newydd, datblygu cyfleusterau hyfforddi newydd neu brynu offer y mae mawr ei angen i fynd â'ch prosiect i'r lefel nesaf?

Os felly, mae grant o rhwng £1,501-£25,000 ar gael i gwmpasu'r holl brosiectau uchod yn ogystal â:

 • Addysg hyfforddwyr
 • Llifoleuadau at ddibenion hyfforddi
 • Prynu tir neu hawliau mewn tir i ddatblygu ardaloedd gweithgarwch
 • Grantiau cychwyn busnes i gefnogi mentrau newydd

Grant Datblygu

 • Grant Datblygu (PDF 440 KB)

  m.Id: 10991
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Grant Datblygu
  mSize: 440 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/4870/developmentgrant_1.pdf

Sports Wales