Grantiau

Os ydych chi am wneud gwahaniaeth mawr i'ch cymuned, ni allai gwneud cais am arian fod yn symlach!

Mae yna dim ond 4 cam syml i wneud cais

  1. Gweler isod pa grant sy'n fwyaf addas ar gyfer eich anghenion.
  2. Lawrlwythwch y ffurflen gais isod.
  3. Llenwch y ffurflen gyda chymaint o fanylion ag y gallwch
  4. Postiwch neu cyflwynwch eich ffurflen gais wedi'i llenwi i'r cyfeiriad priodol.

Cist Gymunedol

Awydd £1500 tuag at eich prosiect chwaraeon cymunedol?   Mae'r Gist Gymunedol yn cynnig grant o hyd at £1500 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis ar gyfer gweithgareddau sydd:

  • Annog mwy o bobl i ddod yn fwy egnïol, yn amlach
  • Yn codi safonau'r gweithgareddau sy'n eisoes yn bodoli

Mae ffurflen gais y Gist Gymunedol ar gael ar wefan Chwaraeon Cymru.

Grant Datblygu

A ydych yn bwriadu sefydlu tîm newydd, datblygu cyfleusterau hyfforddi newydd neu brynu offer y mae mawr ei angen i fynd â'ch prosiect i'r lefel nesaf?

Os felly, mae grant o rhwng £1,501-£25,000 ar gael i gwmpasu'r holl brosiectau uchod yn ogystal â:

  • Addysg hyfforddwyr
  • Llifoleuadau at ddibenion hyfforddi
  • Prynu tir neu hawliau mewn tir i ddatblygu ardaloedd gweithgarwch
  • Grantiau cychwyn busnes i gefnogi mentrau newydd

Grant Datblygu
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Grant Datblygu
440 KB

Sports Wales