Gwelliannau Tai

Gwelliannau Tai

Cynlluniau Atgyweirio Grŵp a Gweddnewid

Ymgymerir â chynlluniau atgyweirio grŵp i adnewyddu ffabrig allanol eiddo preifat yn yr ardal. Yn bennaf, byddai hyn yn cynnwys newid toeon, ailrendro a gosod drysau a ffenestri uPVC. Bydd preswylwyr yn cael prawf modd i bennu eu cyfraniad tuag at gost y gwaith. Fodd bynnag yr uchafswm sy'n daladwy yw 10% i berchnogion a 25% i landlordiaid preifat. I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch Dîm yr Ardal Adnewyddu ar 01639 796100.

Atgyweirio Grŵp Teras yr Orsaf a Stryd Lillian (Cyn ac ar ôl)

station terrace group repairlillan street group repair

             Heol Newbridge - wyneb newydd a gwella'r strydlun (Cyn ac ar ôl)

newbridge road facelift scheme