Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Safonau Cymeradwyo

Safonau Statudol Cenedlaethol ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy

Mae'n rhaid i unrhyw systemau draenio cynaliadwy fodloni'r safonau os ydynt am gael eu cymeradwyo a'u mabwysiadu gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy. Bydd methiant i fodloni'r safonau hyn yn arwain at benderfyniad i wrthod y cais. Felly, argymhellir y dylid cyflwyno cais am drafodaethau cynnar â'r Corff Cymeradwyo drwy gyngor cyn cyflwyno cais.

Safonau a Rhestrau Gwirio Eraill

Dylid llunio pob cais yn unol â'r Llawlyfr Systemau Draenio Cynaliadwy diweddaraf gan Ciria (C753) a dylid cynnwys ei restrau gwirio. Nodir y penodau perthnasol yn y ffurflenni cais a dylid cyfeirio atynt yn y cais a gyflwynir.

Safonau Lleol

Yn ogystal â'r Safonau Cenedlaethol a’r Llawlyfr Systemau Draenio Cynaliadwy, mae arweiniad dylunio Draenio Cynaliadwy Castell-nedd Port Talbot sy'n cynnwys safonau dylunio lleol y gellir cyfeirio atynt hefyd.

DS: Nid yw'r awdurdod hwn yn derbyn defnydd systemau ffosydd cerrig turio tyllau dwfn gan nad ydynt yn efelychu draenio tir naturiol.

Llawrllwythio

 • Ffurflen Gais ar gyfer derbyn Cyngor Cyn Ymgeisio ar Systemau Draenio Cynaliadwy am ddatblygiadau newydd (DOCX 236 KB)

  m.Id: 17826
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Gais ar gyfer derbyn Cyngor Cyn Ymgeisio ar Systemau Draenio Cynaliadwy am ddatblygiadau newydd
  mSize: 236 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/10491/pre-app-form-final-version-05_11_18-welsh.docx

 • Safonau statudol ar systemau draenio cynaliadwy (SuDS) (PDF 767 KB)

  m.Id: 17829
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Safonau statudol ar systemau draenio cynaliadwy (SuDS)
  mSize: 767 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/10493/statutory-national-standards-for-sustainable-drainage-systems-suds-welsh.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete