Ffurflen Gais Lawn y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy

Mae'r ddolen isod yn rhoi mynediad at y ffurflen y mae'n rhaid ei chwblhau ar gyfer unrhyw system draenio cynaliadwy arfaethedig ar gyfer datblygiadau, sy'n broses ar wahân i'r llwybr cynllunio.

'Ni all unrhyw waith ddechrau tan y rhoddir cymeradwyaeth gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy'

Os oes angen cyngor arnoch cyn i chi gyflwyno cais, cwblhewch y ffurflen berthnasol gan ddefnyddio'r ddolen isod neu'r dudalen cyngor cyn cyflwyno cais.

Os ydych yn cyflwyno cais llawn, yna defnyddiwch y ddolen isod sy'n dweud “cais llawn”. Fodd bynnag, gall methiant i gyflwyno'r holl wybodaeth angenrheidiol ar gyfer cais llawn achosi oedi wrth ddilysu eich cais, neu arwain at ei wrthod.

Unwaith y bydd cais llawn wedi cael ei gyflwyno a'i ddilysu, ni fydd unrhyw ohebiaeth i drafod gwybodaeth ychwanegol y mae ei hangen, gan y caiff y cais ei asesu ar sail yr wybodaeth a gyflwynwyd. Byddai unrhyw ddiffyg o ran yr wybodaeth angenrheidiol yn arwain at wrthod y cais.

Os nad ystyrir bod yr wybodaeth yn briodol ac os nad yw gwybodaeth bellach wedi cael ei chyflwyno i ategu'r cais i alluogi penderfyniad, yna, ar ôl 7 neu 12 wythnos (os oes angen asesiad effaith amgylcheddol), bydd y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy'n penderfynu ar y cais yn ddiofyn a chaiff ei wrthod oherwydd y diffyg gwybodaeth.
Llawrllwythio
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
docx Ffurflen gais er cymeradwyo Cais Llawn ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy ar ddatblygiadau newydd
272 KB
docx Ffurflen Gais ar gyfer derbyn Cyngor Cyn Ymgeisio ar Systemau Draenio Cynaliadwy am ddatblygiadau newydd
236 KB
docx Ffurflen Cymeradwyo Manylion Gofynnol Amodau'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy
78 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete