Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ffurflen Gais Lawn y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy

Mae'r ddolen isod yn rhoi mynediad at y ffurflen y mae'n rhaid ei chwblhau ar gyfer unrhyw system draenio cynaliadwy arfaethedig ar gyfer datblygiadau, sy'n broses ar wahân i'r llwybr cynllunio.

'Ni all unrhyw waith ddechrau tan y rhoddir cymeradwyaeth gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy'

Os oes angen cyngor arnoch cyn i chi gyflwyno cais, cwblhewch y ffurflen berthnasol gan ddefnyddio'r ddolen isod neu'r dudalen cyngor cyn cyflwyno cais.

Os ydych yn cyflwyno cais llawn, yna defnyddiwch y ddolen isod sy'n dweud “cais llawn”. Fodd bynnag, gall methiant i gyflwyno'r holl wybodaeth angenrheidiol ar gyfer cais llawn achosi oedi wrth ddilysu eich cais, neu arwain at ei wrthod.

Unwaith y bydd cais llawn wedi cael ei gyflwyno a'i ddilysu, ni fydd unrhyw ohebiaeth i drafod gwybodaeth ychwanegol y mae ei hangen, gan y caiff y cais ei asesu ar sail yr wybodaeth a gyflwynwyd. Byddai unrhyw ddiffyg o ran yr wybodaeth angenrheidiol yn arwain at wrthod y cais.

Os nad ystyrir bod yr wybodaeth yn briodol ac os nad yw gwybodaeth bellach wedi cael ei chyflwyno i ategu'r cais i alluogi penderfyniad, yna, ar ôl 7 neu 12 wythnos (os oes angen asesiad effaith amgylcheddol), bydd y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy'n penderfynu ar y cais yn ddiofyn a chaiff ei wrthod oherwydd y diffyg gwybodaeth.

Llawrllwythio

 • Ffurflen gais er cymeradwyo Cais Llawn ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy ar ddatblygiadau newydd (DOCX 272 KB)

  m.Id: 17821
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen gais er cymeradwyo Cais Llawn ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy ar ddatblygiadau newydd
  mSize: 272 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/10486/full-app-form-final-version-05_11_18-welsh.docx

 • Ffurflen Gais ar gyfer derbyn Cyngor Cyn Ymgeisio ar Systemau Draenio Cynaliadwy am ddatblygiadau newydd (DOCX 236 KB)

  m.Id: 17826
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Gais ar gyfer derbyn Cyngor Cyn Ymgeisio ar Systemau Draenio Cynaliadwy am ddatblygiadau newydd
  mSize: 236 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/10491/pre-app-form-final-version-05_11_18-welsh.docx

 • Ffurflen Cymeradwyo Manylion Gofynnol Amodau'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy (DOCX 78 KB)

  m.Id: 17820
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Cymeradwyo Manylion Gofynnol Amodau'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy
  mSize: 78 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/10485/approval-of-conditions-form-final-version-05_11_18-welsh.docx

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete