Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Adolygiadiadau Dosbarthiadau Pleidleisio 2019

Y Rheswm dros yr Adolygiad

O dan Ddeddf Cynrychioli'r Bobl 1983, Deddf Gweinyddiaeth Etholiadol 2006 ac Adolygiad o Reoliadau Rhanbarthau a Mannau Pleidleisio (Etholiadau Seneddol) 2006, mae gan Gastell-nedd Port Talbot ddyletswydd i rannu'r rhanbarth yn ardaloedd pleidleisio ac i ddynodi man pleidleisio ar gyfer pob rhanbarth bleidleisio. Mae'n rhaid iddi hefyd adolygu'r trefniadau hyn.

Er mwyn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth uchod, mae gofyn i Fwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot gwblhau adolygiad llawn o'r holl ranbarthau pleidleisio a'r mannau pleidleisio bob pedair blynedd. Fodd bynnag, nid yw hyn yn atal gwneud newidiadau ar unrhyw adeg cyn yr adolygiad nesaf.

Caiff y trefniadau a wneir ar gyfer etholiadau seneddol y Deyrnas Unedig eu defnyddio hefyd ym mhob etholiad a refferendwm arall.

Amserlen yr Adolygiad

Manylion yr Adolygiad

Dyddiad​

Cychwyn yr Adolygiad

14 Ionawr 2019

Derbyn cynrychiolaethau erbyn

15 Mawrth 2019

Cyhoeddi Sylwadau'r Gwasanaethau Etholiadol a'r Swyddog Canlyniadau

5 Ebrill 2019

Trefniadau diwygiedig yn dod i rym      

17 Ebrill 2019

Lawrlwythiadau