Llysgennad Sbwriel


Mae plastig wedi bod yn denu sylw'r cyhoedd dros y flwyddyn ddiwethaf ac mae'n wych gweld newidiadau mewn deddfwriaethau ar draws y byd sy'n bwriadu brwydro yn erbyn bygythiad plastig. Un o'r problemau mwyaf gyda phlastig yw ei oes. Nid yw plastig yn pydru'n naturiol, ac mae'n torri'n ddarnau llai yn unig, felly bydd yr holl blastig sydd yn ein hamgylcheddion ar hyn o bryd yn parhau i fod yna tan i ni gael gwared arno. Dyna pam mae angen eich help chi arnom.

Fel llysgennad sbwriel, byddwch chi'n helpu i drefnu digwyddiadau casglu sbwriel misol ar draws CNPT ac yn helpu ynddynt. Byddwch chi hefyd yn llysgennad o fewn eich cymunedau lleol, cymdeithasol ac ar-lein, gan hyrwyddo digwyddiadau, annog pobl i gymryd rhan a chasglu sbwriel pan fyddant yn ei weld, a sicrhau eich bod yn rhoi gwybod am achosion difrifol o dipio anghyfreithlon. Bydd angen parhau i fod yn wyliadwrus wrth i chi fod yn rhan o natur, gan gasglu sbwriel lle bynnag yr ewch.

Wrth ymgeisio i fod yn llysgennad sbwriel, cewch eich gwahodd i gwrdd â'n staff er mwyn trafod unrhyw waith papur perthnasol ac i gwblhau cyfnod sefydlu i wirfoddoli gyda'r cyngor. Byddwch chi'n derbyn llawlyfr i wirfoddolwyr i chi'i ddarllen.


Yn ystod eich sesiwn casglu sbwriel gyntaf, byddwch yn cael eich cyflwyno i'r safle ac yn derbyn brîff iechyd a diogelwch yn ogystal â chyfarwyddiadau syml o ran defnyddio'r offer yn ddiogel a'r hyn y dylech ei gasglu/na ddylech ei gasglu.

Ydych chi'n pryderu nad oes gennych chi'r sgiliau na'r wybodaeth y mae eu hangen arnoch i gymryd rhan? Peidiwch â phoeni, rydym yn cynnal sesiynau hyfforddiant achrededig ac anachrededig cyson ar gyfer ein gwirfoddolwyr, sydd wedi'u dylunio i roi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i deimlo'n hyderus wrth weithio gyda ni ym myd natur.