Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cyllideb Refeniw’r cyngor

Cyn dechrau pob blwyddyn ariannol, mae’n rhaid i’r cyngor bennu cyllideb ar gyfer ei wariant o ddydd i ddydd, y gyllideb refeniw. Mae’n ofynnol o dan y gyfraith bod y cyngor yn pennu cyllideb gytbwys, sy’n golygu na all y gwariant fod yn fwy nag incwm y cyngor.

Cyllideb Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar gyfer 2020-21 yw £316.6m

O ble mae’r arian yn dod?

£236.7m (74.7%) - oddi wrth lywodraeth cymru

£79.95m (25.3%) - Oddi wrthych chi

Ble mae’r arian yn mynd?

Mae’r cyngor yn defnyddio’i gyllideb i ddarparu cannoedd o wahanol wasanaethau i drigolion y fwrdeistref sirol, rhai ohonynt yn rhai amlwg iawn, fel casglu gwastraff a chynnal ffyrdd. Mae gwasanaethau eraill yn aml allan o’r golwg, er enghraifft darparu gofal maeth i blant, gofalu am bobl hŷn a bregus, cyflawni archwiliadau hylendid bwyd, cyfraniad i Wasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru, a darparu addysg i blant ag anghenion arbennig.

 

Cyllideb Refeniw’r cyngor

  • Cyllideb Refeniw’r cyngor 2020 - 21 (PDF 1.10 MB)
  • Cyllideb Refeniw’r cyngor 2019 - 20 (PDF 1.33 MB)
  • Cyllideb Refeniw’r cyngor 2018 - 19 (PDF 1.04 MB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete