Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cyllideb Refeniw’r cyngor

Cyn dechrau pob blwyddyn ariannol, mae’n rhaid i’r cyngor bennu cyllideb ar gyfer ei wariant o ddydd i ddydd, y gyllideb refeniw. Mae’n ofynnol o dan y gyfraith bod y cyngor yn pennu cyllideb gytbwys, sy’n golygu na all y gwariant fod yn fwy nag incwm y cyngor.

Cyllideb Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar gyfer 2022-23 yw £318m

O ble mae’r arian yn dod?

 • £258m (76%) - oddi wrth lywodraeth cymru
 • £80m (24%) - eich treth y cyngor

Ble mae’r arian yn mynd?

Mae’r cyngor yn defnyddio’i gyllideb i ddarparu cannoedd o wahanol wasanaethau i drigolion y fwrdeistref sirol, rhai ohonynt yn rhai amlwg iawn, fel casglu gwastraff a chynnal ffyrdd. Mae gwasanaethau eraill yn aml allan o’r golwg, er enghraifft darparu gofal maeth i blant, gofalu am bobl hŷn a bregus, cyflawni archwiliadau hylendid bwyd, cyfraniad i Wasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru, a darparu addysg i blant ag anghenion arbennig.

Cyllideb Refeniw’r Cyngor 2022-23 (Yn Saesneg)

Adroddiad Blaenorol

 • Cyllideb Refeniw’r cyngor 2020 - 21 (PDF 1.17 MB)

  m.Id: 22467
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cyllideb Refeniw’r cyngor 2020 - 21
  mSize: 1.17 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/13135/revenue-budget-report-2020-2021.pdf

 • Cyllideb Refeniw’r cyngor 2019 - 20 (PDF 1.33 MB)

  m.Id: 18393
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cyllideb Refeniw’r cyngor 2019 - 20
  mSize: 1.33 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/10908/revenue_budget_report_2019_2020wel.pdf

 • Cyllideb Refeniw’r cyngor 2018 - 19 (PDF 1.04 MB)

  m.Id: 18392
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cyllideb Refeniw’r cyngor 2018 - 19
  mSize: 1.04 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/10907/revenue_budget_report_2018_2019wel.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete