Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Rhaglen Gyfalaf y cyngor

Mae’r cyngor yn rhoi pwyslais mawr ar bwysigrwydd buddsoddi cyfalaf fel modd i adfywio ein cymunedau a darparu adeiladau a seilwaith modern, diogel. Mae buddsoddi cyfalaf nid yn unig yn arwain at well cyfleusterau a gwasanaethau, ond hefyd yn creu swyddi a manteision economaidd i bobl leol.

Cyfanswm Rhaglen Gyfalaf 2021/22 yw rhyw £80m.

Oble mae’r arian yn dod?


Ble mae’r arian yn mynd?

Mae’r arian yn cael ei ddyrannu i amrywiaeth o brosiectau buddsoddi, gan gynnwys cynnal adeiladau, priffyrdd a gwelliannau i gymdogaethau megis cynnal a chadw pontydd a strwythurau eraill a chyllid i wella’n ffyrdd, a Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl i alluogi pobl i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Mae’r cyngor yn falch o’i lwyddiant hanesyddol i ddenu arian cyfalaf a chyflawni prosiectau o ansawdd uchel yn brydlon ac o fewn y gyllideb, a bydd yn parhau i wneud hynny i’r dyfodol.

Gallwch ddarllen mwy am y rhaglen gyfalaf, a gweld rhestr fanwl o’r prosiectau yma.

Rhaglen Gyfalaf y cyngor

  • Rhaglen Gyfalaf y cyngor 2021 / 2022 To 2023 / 2024 (PDF 2.60 MB)
  • Rhaglen Gyfalaf y cyngor 2020 - 23 (PDF 258 KB)
  • Rhaglen Gyfalaf y cyngor 2019 - 22 (PDF 1,019 KB)
  • Rhaglen Gyfalaf y cyngor 2018 - 21 (PDF 685 KB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete