Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Addysg Gartref Ddewisol

Mae addysg gartref yn opsiwn y mae teuluoedd o bob cefndir yn ei ystyried i ddiwallu anghenion eu plant. Mae sawl ffordd wahanol o addysgu plant gartref ac mae rhieni/gofalwyr yn rhydd i ddefnyddio pa ddull bynnag sy'n iawn iddynt hwy a'u plant.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot wedi llunio nodiadau arweiniol i roi gwybodaeth i rieni/ofalwyr sy'n ystyried addysgu eu plant gartref neu wedi penderfynu ar hynny.

Gwybodaeth i Rieni am Addysg Ddewisol yn y Cartref (EHE)
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
docx Gwybodaeth i Rieni am Addysg Ddewisol yn y Cartref (EHE)
36 KB