Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Eithriadau Meddygol

Mae Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi arweiniad ar wahardd plant o'r ysgol oherwydd clefydau heintus a chyffwrdd-ymledol.

Mae'r Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol hefyd yn cynnig cyngor ar glefydau plentyndod a materion iechyd, gan gynnwys:

  • Llau pen
  • Impetigo
  • Y Dwymyn Goch
  • Llyngyr edau
  • Llid yr ymennydd

Y swyddfa leol ar gyfer yr ardal hon yw:

Swyddfa Abertawe
36 Stryd y Berllan
Abertawe
SA1 5AQ

Ffôn: 01792 607387