Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Adroddiadau

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad - Ysgolion Cynradd Alltwen, Godre’rgraig and Llangiwg

Ar 21 Hydref 2020, fe wnaeth Cabinet y Cyngor benderfynu ymgynghori ar gynnig i sefydlu ysgol 3-11 cyfrwng Saesneg yn lle ysgolion cynradd Alltwen, Godre’rgraig a Llangiwg, ynghyd â chanolfan cymorth dysgu ar gyfer hyd at 16 disgybl â datganiadau yn ymwneud ag Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig. 

Roedd cyfnod yr ymgynghoriad o 3 Tachwedd 2020 i 19 Ionawr 2021. Cynhwysir rhestr o ymgyngorieion yn Atodiad A.Mae’r adroddiad ar yr ymgynghoriad hwn yn crynhoi materion a grybwyllwyd gan yr ymgyngoreion yn ystod y broses ymgynghori. Mae’n ymateb i’r rhain trwy gadarnhau a chynnig sylwadau, â rhesymau ategol.

Gwelwch yr adroddiad ar yr ymgynghoriad isod:

Llawrlwytho

  • Adroddiad Ar Yr Ymgynghoriad - Cynnig I Sefydlu Ysgol Cyfrwng Saesneg 3-11 Yn Lle Ysgolion Cynradd Alltwen, Godre’Rgraig A Llangiwg (PDF 997 KB)

I weld adroddiadau blaenorol, chwilio am adroddiad perthnasol y Cabinet