Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Adroddiadau

Adroddiad ar Yr Ymgynghoriad - Cynnig i sefydlu ysgol cyfrwng Cymraeg 3-11 newydd ym Mynachlog Nedd

Ar 19 Ionawr 2022, fe wnaeth Cabinet y Cyngor benderfynu ymgynghori ar gynnig i sefydlu ysgol 3-11 cyfrwng Cymraeg yn Sgiwen.  Roedd cyfnod yr ymgynghoriad o 25ain o Ionawr 2022 i’r 8fed o Fawrth 2022. Cynhwysir rhestr o ymgyngorieion yn Atodiad A. Mae’r adroddiad ar yr ymgynghoriad hwn yn crynhoi materion a grybwyllwyd gan yr ymgyngoreion yn ystod y broses ymgynghori.  Mae’n ymateb i’r rhain trwy gadarnhau a chynnig sylwadau, â rhesymau ategol.

Mae angen darllen yr adroddiad hwn ar y cyd â’r ddogfen ymgynghori, ‘Cynnig i sefydlu ysgol cyfrwng Cymraeg 3-11 newydd ym Mynachlog Nedd’.

Darllen yr adroddiad ar yr ymgynghoriad

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad - Ysgolion Cynradd Alltwen, Godre’rgraig and Llangiwg

Ar 21 Hydref 2020, fe wnaeth Cabinet y Cyngor benderfynu ymgynghori ar gynnig i sefydlu ysgol 3-11 cyfrwng Saesneg yn lle ysgolion cynradd Alltwen, Godre’rgraig a Llangiwg, ynghyd â chanolfan cymorth dysgu ar gyfer hyd at 16 disgybl â datganiadau yn ymwneud ag Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig. 

Roedd cyfnod yr ymgynghoriad o 3 Tachwedd 2020 i 19 Ionawr 2021. Cynhwysir rhestr o ymgyngorieion yn Atodiad A.Mae’r adroddiad ar yr ymgynghoriad hwn yn crynhoi materion a grybwyllwyd gan yr ymgyngoreion yn ystod y broses ymgynghori. Mae’n ymateb i’r rhain trwy gadarnhau a chynnig sylwadau, â rhesymau ategol.

Gwelwch yr adroddiad ar yr ymgynghoriad isod:

Llawrlwytho

 • Adroddiad Ar Yr Ymgynghoriad - Cynnig I Sefydlu Ysgol Cyfrwng Saesneg 3-11 Yn Lle Ysgolion Cynradd Alltwen, Godre’Rgraig A Llangiwg (PDF 997 KB)

  m.Id: 28624
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adroddiad Ar Yr Ymgynghoriad - Cynnig I Sefydlu Ysgol Cyfrwng Saesneg 3-11 Yn Lle Ysgolion Cynradd Alltwen, Godre’Rgraig A Llangiwg
  mSize: 997 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/15733/adroddiad-ar-yr-ymgynghoriad-cynnig-i-sefydlu-ysgol-cyfrwng-saesneg-3-11-yn-lle-ysgolion-cynradd-alltwen-godre-rgraig-a-llangiwg.pdf

I weld adroddiadau blaenorol, chwilio am adroddiad perthnasol y Cabinet

Dogfennau Arall