Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Pethau difyr i'w gwneud

Syniadau Chwarae

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Dolenni Defnyddiol

Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

Mae adran 11 Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 yn gosod dyletswydd ar yr holl awdurdodau lleol yng Nghymru i asesu a sicrhau cyfleoedd chwarae i'r plant yn eu hardal.

Daw'r ddyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae fel rhan o agenda gwrth-dlodi Llywodraeth Cymru sy'n cydnabod y gall plant fod yn dlawd o ran profiad, cyfle a dyhead, ac y gall hyn effeithio ar bob plentyn o bob cefndir.

Daeth rhan gyntaf y ddyletswydd sy'n mynnu bod awdurdodau lleol yn asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae i rym ar 1 Tachwedd 2012.

Play Sufficiency Assessment Welsh

 • Neath Port Talbot Play Sufficiency Assessment 2019 To 2022 CYMRAEG (PDF 1.74 MB)

  m.Id: 22290
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Neath Port Talbot Play Sufficiency Assessment 2019 To 2022 CYMRAEG
  mSize: 1.74 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/12995/neath-port-talbot-play-sufficiency-assessment-2019-to-2022-cymraeg-pdf.pdf