Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Chwarae

Syniadau Chwarae

 

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

 

Hamdden, Parciau a Diwylliant

Parciau amrywiol yng Nghastell-nedd Port Talbot


Dolenni Defnyddiol

Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

Mae adran 11 Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 yn gosod dyletswydd ar yr holl awdurdodau lleol yng Nghymru i asesu a sicrhau cyfleoedd chwarae i'r plant yn eu hardal.

Daw'r ddyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae fel rhan o agenda gwrth-dlodi Llywodraeth Cymru sy'n cydnabod y gall plant fod yn dlawd o ran profiad, cyfle a dyhead, ac y gall hyn effeithio ar bob plentyn o bob cefndir.

Daeth rhan gyntaf y ddyletswydd sy'n mynnu bod awdurdodau lleol yn asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae i rym ar 1 Tachwedd 2012.

Play Sufficiency Assessment Welsh

  • Neath Port Talbot Play Sufficiency Assessment 2019 To 2022 CYMRAEG (PDF 1.74 MB)