Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwybodaeth am Wasanaethau Ymyrryd yn Gynnar

Cefnogi Teuluoedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

Mae cyllid o raglen Teuluoedd yn Gyntaf Llywodraeth Cymru wedi golygu ein bod yn gallu cynnig ystod o wasanaethau cymorth ar gyfer teuluoedd, plant a phobl ifanc sy’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot. Gallwn ni ddarparu help, cyngor a chefnogaeth i’ch teulu, i atal unrhyw broblemau neu anawsterau sydd gennych rhag gwaethygu.

Gall atgyfeiriadau ar gyfer pob gwasanaeth gael eu gwneud trwy’r Un Pwynt Cyswllt (SPOC) 01639 686802 spoc@npt.gov.uk ac maen nhw ar gael i deuluoedd sydd ddim angen cefnogaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r holl atgyfeiriadau’n cael eu trosglwyddo i banel atgyfeirio wythnosol, a fydd yn helpu i sicrhau bod teuluoedd yn cael eu cefnogi gan y gwasanaeth sy’n cyfateb orau i’w hanghenion.

Tîm o Gwmpas y Teulu

Mae TAF ar gyfer teuluoedd y gall fod arnynt angen cefnogaeth mwy nag un gwasanaeth.

Y Tîm Plant a Theuluoedd

Darparu cefnogaeth i rieni trwy amrywiaeth o wahanol raglenni rhianta.

Gwasanaethau Ieuenctid Teuluoedd yn Gyntaf

Ei nod yw galluogi pobl ifanc i ddod yn oedolion hapus a bodlon.

Cam Ymlaen Teuluoedd yn Gyntaf - Resolven Building Blocks

Cefnogaeth i rieni plant ag anableddau

Wellbeing4Me – Interplay/Resolven Building Blocks

Cefnogaeth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed sydd ag anabledd.

Beyond the Blue

Mae’n darparu amrywiaeth o ymyriadau therapiwtig a chwnsela i blant a phobl ifanc 5-25 oed, yn ogystal â’u rhieni, a hynny fel unigolion, grwpiau a theuluoedd.

 

A Guide for Professionals & Parents

 • teuluoedd llyfrynnau gweithwyr proffesiynol yn gyntaf (PDF 2.26 MB)

  m.Id: 19547
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: teuluoedd llyfrynnau gweithwyr proffesiynol yn gyntaf
  mSize: 2.26 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/11830/professionals_brochure_families-first-welsh.pdf

SPOC ffurflen atgyfeirio

 • Ffurflen gyfeirio SPOC (DOCX 79 KB)

  m.Id: 19736
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen gyfeirio SPOC
  mSize: 79 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/11965/template-spoc-referral-form.docx