Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwasanaethau Ieuenctid Teuluoedd yn Gyntaf

Nod Tîm Gwasanaethau Ieuenctid Teuluoedd yn Gyntaf yw galluogi pobl ifanc i gaffael y sgiliau, yr wybodaeth a’r agweddau angenrheidiol i ddod yn oedolion ac yn aelodau o’u cymunedau sy’n hapus ac yn mwynhau bywyd cyflawn, a hynny trwy’r canlynol:

 • Cefnogaeth un i un ar gyfer pobl ifanc 11-25 oed
 • Cefnogaeth benodol ar gyfer Gofalwyr Ifanc 8-25 oed
 • Gweithgareddau grŵp yn ystod gwyliau’r ysgol
 • Cefnogaeth wrth bontio o’r Ysgol Gynradd i’r Ysgol Uwchradd
 • Grwpiau wedi’u targedu sy’n cynnwys grŵp LHDT a grŵp cefnogi Iaith a Lleferydd

Lawrlwytho

 • Ieuenctid CNPT - Rhifyn 17 - Mehefin 2022 (PDF 4.33 MB)

  m.Id: 33378
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ieuenctid CNPT - Rhifyn 17 - Mehefin 2022
  mSize: 4.33 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17640/issue-17-npt-youth-magazine-june-2022.pdf

 

 

Gall atgyfeiriadau ar gyfer pob gwasanaeth gael eu gwneud trwy’r Un Pwynt Cyswllt (SPOC) 01639 686803 spoc@npt.gov.uk ac maen nhw ar gael i deuluoedd sydd ddim angen cefnogaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r holl atgyfeiriadau’n cael eu trosglwyddo i banel atgyfeirio wythnosol, a fydd yn helpu i sicrhau bod teuluoedd yn cael eu cefnogi gan y gwasanaeth sy’n cyfateb orau i’w hanghenion.