Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Camddefnyddio sylweddau ac alcohol

Mae llawer o wefannau a sefydliadau'n cynnig ystod o help, cyngor a chefnogaeth gyda chamddefnyddio alcohol a sylweddau. Edrychwch ar y dolenni isod i gael mwy o wybodaeth neu defnyddiwch ein cyfleuster 'Chwilio am Wasanaethau' i weld y gwasanaethau a geir yn CNPT.

Alcohol

Cyffuriau

Tybaco