Diwrnodau HMS Ysgol

Yn ystod y Flwyddyn Academaidd, mae ysgolion yn clustnodi hyd at bum diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd i'w ddefnyddio yn ôl eu disgresiwn at ddibenion hyfforddi a datblygu staff. O bryd i'w gilydd, efallai y bydd yn rhaid i ysgolion hefyd i gau oherwydd gwaith cynnal a chadw a gynhaliwyd gan y cwmnïau cyfleustodau sydd y tu allan i reolaeth ysgolion.

Fe welwch isod y rhestr ddiweddaraf o pan fydd ysgolion yn cynllunio i gael eu cau yn ystod y flwyddyn academaidd. Bydd y rhestr yn cael ei diweddaru wrth i wybodaeth cael ei dderbyn. Bydd ysgolion yn cadarnhau y dyddiadau cau i'r holl rieni a gofalwyr drwy eu sianel gyfathrebu arferol.

O bryd i'w gilydd, efallai y bydd angen i ysgolion gau oherwydd sefyllfaoedd heb eu cynllunio; megis tywydd neu sefyllfaoedd brys eithafol. Mae unrhyw gau o'r fath yma yn cael eu rhestru ar wahân ar y dudalen 'Cau Ysgolion mewn Argyfwng'.

School INSET Days & Planned Closures (2018/2019)

Ysgolion:
Ysgol Dyddiau
Abbey Primary
Please Note:
  • On the 3rd October 2018, Abbey Primary School is closed for INSET for Assessment Centre Pupils only.
  • Dosbarth Enfys Assessment centre will be closed on the afternoon of Thursday 20th December 2018 for staff training.
    - Nursery children will leave as normal at 11.15pm
    - Reception children will leave/be collected at 12.15pm.
  • On 25th January 2019, the Early Years Assessment Centre will remain open.
3 Medi 2018
14 Medi 2018
3 Hydref 2018
20 Rhagfyr 2018
7 Ionawr 2019
25 Ionawr 2019
Alderman Davies Church-in-Wales Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
5 Medi 2018
19 Gorffennaf 2019
22 Gorffennaf 2019
Alltwen Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
Awel y Môr Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
29 Ebrill 2019
22 Gorffennaf 2019
Baglan Primary 3 Medi 2018
29 Ebrill 2019
22 Gorffennaf 2019
Blaenbaglan Primary 3 Medi 2018
5 Tachwedd 2018
7 Ionawr 2019
3 Mehefin 2019
22 Gorffennaf 2019
Blaendulais Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
21 Rhagfyr 2018
12 Ebrill 2019
22 Gorffennaf 2019
Blaengwrach Primary 3 Medi 2018
5 Tachwedd 2018
7 Ionawr 2019
22 Chwefror 2019
22 Gorffennaf 2019
Blaenhonddan Primary 3 Medi 2018
21 Rhagfyr 2018
12 Ebrill 2019
22 Gorffennaf 2019
Bryncoch Church-in-Wales Primary 3 Medi 2018
25 Ionawr 2019
29 Ebrill 2019
22 Gorffennaf 2019
Catwg Primary 3 Medi 2018
Cefn Saeson Comprehensive 3 Medi 2018
4 Medi 2018
8 Hydref 2018
22 Gorffennaf 2019
Central Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
29 Ebrill 2019
22 Gorffennaf 2019
Cilffriw Primary 3 Medi 2018
21 Rhagfyr 2018
7 Ionawr 2019
19 Gorffennaf 2019
22 Gorffennaf 2019
Coed Hirwaun Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
29 Ebrill 2019
22 Gorffennaf 2019
Coedffranc Primary 3 Medi 2018
7 Medi 2018
12 Hydref 2018
25 Ionawr 2019
22 Gorffennaf 2019
Creunant Primary 3 Medi 2018
5 Tachwedd 2018
4 Mawrth 2019
19 Gorffennaf 2019
22 Gorffennaf 2019
Croeserw Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
22 Chwefror 2019
22 Gorffennaf 2019
Crymlyn Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
25 Ionawr 2019
22 Gorffennaf 2019
Crynallt Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
26 Hydref 2018
7 Ionawr 2019
22 Gorffennaf 2019
Cwmafan Primary 3 Medi 2018
7 Ionawr 2019
29 Ebrill 2019
19 Gorffennaf 2019
22 Gorffennaf 2019
Cwmnedd Primary 3 Medi 2018
7 Ionawr 2019
Cwmtawe Community School 3 Medi 2018
26 Hydref 2018
7 Ionawr 2019
12 Ebrill 2019
22 Gorffennaf 2019
Cymer Afan Comprehensive 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
22 Chwefror 2019
22 Gorffennaf 2019
Cymer Afan Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
22 Chwefror 2019
22 Gorffennaf 2019
Dwr y Felin Comprehensive 3 Medi 2018
28 Medi 2018
25 Ionawr 2019
24 Mai 2019
22 Gorffennaf 2019
Eastern Primary 3 Medi 2018
30 Tachwedd 2018
7 Ionawr 2019
8 Gorffennaf 2019
22 Gorffennaf 2019
Glyncorrwg Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
22 Chwefror 2019
22 Gorffennaf 2019
Gnoll Primary 3 Medi 2018
Godre'rgraig Primary 3 Medi 2018
26 Hydref 2018
Llangatwg Community School 3 Medi 2018
4 Medi 2018
11 Ionawr 2019
Llangiwg Primary 3 Medi 2018
26 Hydref 2018
7 Ionawr 2019
22 Gorffennaf 2019
Maesmarchog Community Primary 3 Medi 2018
7 Ionawr 2019
22 Gorffennaf 2019
Melin Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
Pen Afan Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
22 Chwefror 2019
22 Gorffennaf 2019
Rhos Primary 3 Medi 2018
26 Hydref 2018
26 Tachwedd 2018
25 Mawrth 2019
22 Gorffennaf 2019
Rhydyfro Primary 3 Medi 2018
24 Medi 2018
26 Hydref 2018
7 Ionawr 2019
8 Ionawr 2019
Sandfields Primary 3 Medi 2018
10 Medi 2018
St Joseph's Catholic Infant 3 Medi 2018
St Joseph's Catholic Junior 3 Medi 2018
St Joseph's Catholic Primary (Neath) 28 Medi 2018
26 Hydref 2018
St Joseph's RC School & 6th Form Centre 3 Medi 2018
4 Medi 2018
26 Hydref 2018
7 Ionawr 2019
22 Gorffennaf 2019
St Therese's Catholic Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
26 Hydref 2018
7 Ionawr 2019
22 Gorffennaf 2019
Tairgwaith Primary 3 Medi 2018
26 Hydref 2018
7 Ionawr 2019
22 Chwefror 2019
22 Gorffennaf 2019
Tonnau Primary Community 3 Medi 2018
Tywyn Primary 3 Medi 2018
26 Hydref 2018
7 Ionawr 2019
22 Gorffennaf 2019
Waunceirch Primary 3 Medi 2018
7 Ionawr 2019
22 Gorffennaf 2019
YGG Blaendulais 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
YGG Castell-nedd 3 Medi 2018
4 Medi 2018
YGG Cwm Nedd 3 Medi 2018
8 Chwefror 2019
22 Gorffennaf 2019
YGG Cwmllynfell 3 Medi 2018
12 Tachwedd 2018
8 Chwefror 2019
22 Gorffennaf 2019
YGG Gwaun Cae Gurwen 3 Medi 2018
8 Chwefror 2019
22 Gorffennaf 2019
YGG Pontardawe 3 Medi 2018
YGG Rhosafan 3 Medi 2018
12 Tachwedd 2018
8 Chwefror 2019
YGG Trebannws 3 Medi 2018
YGG Tyle'r Ynn 3 Medi 2018
Ynysfach Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
Ysgol Bae Baglan 3 Medi 2018
24 Hydref 2018
22 Chwefror 2019
12 Ebrill 2019
22 Gorffennaf 2019
Ysgol Carreg Hir 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
29 Ebrill 2019
22 Gorffennaf 2019
Ysgol Cwm Brombil 3 Medi 2018
5 Tachwedd 2018
7 Ionawr 2019
8 Mawrth 2019
22 Gorffennaf 2019
Ysgol Gymraeg Ystalyfera-Bro Dur
Please Note:
  • Bro Dur (South Campus) open on 23.11.2018 and closed on 8.2.2019
  • Ystalyfera (North Campus) closed on 23.11.2018 and open on 8.2.2019
3 Medi 2018
23 Tachwedd 2018
7 Ionawr 2019
8 Chwefror 2019
24 Mehefin 2019
22 Gorffennaf 2019
Ysgol Hendrefelin 3 Medi 2018
1 Hydref 2018
Ysgol Maes Y Coed 3 Medi 2018
4 Medi 2018
1 Hydref 2018
22 Chwefror 2019
22 Gorffennaf 2019