Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Diwrnodau HMS Ysgol

Yn ystod y Flwyddyn Academaidd, mae ysgolion yn clustnodi hyd at chwech diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd i'w ddefnyddio yn ôl eu disgresiwn at ddibenion hyfforddi a datblygu staff. O bryd i'w gilydd, efallai y bydd yn rhaid i ysgolion hefyd i gau oherwydd gwaith cynnal a chadw a gynhaliwyd gan y cwmnïau cyfleustodau sydd y tu allan i reolaeth ysgolion.

Fe welwch isod y rhestr ddiweddaraf o pan fydd ysgolion yn cynllunio i gael eu cau yn ystod y flwyddyn academaidd. Bydd y rhestr yn cael ei diweddaru wrth i wybodaeth cael ei dderbyn. Bydd ysgolion yn cadarnhau y dyddiadau cau i'r holl rieni a gofalwyr drwy eu sianel gyfathrebu arferol.

O bryd i'w gilydd, efallai y bydd angen i ysgolion gau oherwydd sefyllfaoedd heb eu cynllunio; megis tywydd neu sefyllfaoedd brys eithafol. Mae unrhyw gau o'r fath yma yn cael eu rhestru ar wahân ar y dudalen 'Cau Ysgolion mewn Argyfwng'.

School INSET Days & Planned Closures (2022/2023)

Ysgol Dyddiau
Abbey Primary 5 Medi 2022
6 Medi 2022
7 Medi 2022
Alderman Davies Church-in-Wales Primary 5 Medi 2022
7 Tachwedd 2022
23 Rhagfyr 2022
9 Ionawr 2023
17 Ebrill 2023
Alltwen Primary 5 Medi 2022
6 Medi 2022
Awel y Môr Primary 5 Medi 2022
6 Medi 2022
23 Rhagfyr 2022
9 Ionawr 2023
24 Gorffennaf 2023
Baglan Primary 5 Medi 2022
Blaenbaglan Primary 5 Medi 2022
Blaendulais Primary 5 Medi 2022
6 Medi 2022
7 Tachwedd 2022
Blaengwrach Primary 5 Medi 2022
7 Tachwedd 2022
23 Rhagfyr 2022
9 Ionawr 2023
17 Ebrill 2023
24 Gorffennaf 2023
Blaenhonddan Primary 5 Medi 2022
6 Medi 2022
17 Ebrill 2023
5 Mehefin 2023
24 Gorffennaf 2023
Bryncoch Church-in-Wales Primary 5 Medi 2022
Catwg Primary 5 Medi 2022
7 Tachwedd 2022
23 Rhagfyr 2022
17 Ebrill 2023
24 Gorffennaf 2023
Cefn Saeson Comprehensive 5 Medi 2022
6 Medi 2022
28 Hydref 2022
30 Mehefin 2023
3 Gorffennaf 2023
Central Primary 5 Medi 2022
28 Hydref 2022
Cilffriw Primary 5 Medi 2022
3 Hydref 2022
7 Tachwedd 2022
6 Chwefror 2023
24 Gorffennaf 2023
Coed Hirwaun Primary 5 Medi 2022
6 Medi 2022
23 Rhagfyr 2022
Coedffranc Primary 5 Medi 2022
Creunant Primary 5 Medi 2022
7 Tachwedd 2022
23 Rhagfyr 2022
Croeserw Primary 5 Medi 2022
9 Ionawr 2023
17 Ebrill 2023
Crymlyn Primary 5 Medi 2022
6 Medi 2022
Crynallt Primary 5 Medi 2022
6 Medi 2022
23 Rhagfyr 2022
5 Mehefin 2023
24 Gorffennaf 2023
Cwmafan Primary 5 Medi 2022
6 Medi 2022
7 Tachwedd 2022
Cwmnedd Primary 5 Medi 2022
6 Medi 2022
Cwmtawe Community School 5 Medi 2022
28 Hydref 2022
9 Ionawr 2023
31 Mawrth 2023
24 Gorffennaf 2023
Cymer Afan Primary 5 Medi 2022
9 Ionawr 2023
17 Ebrill 2023
Dwr y Felin Comprehensive 5 Medi 2022
6 Medi 2022
28 Hydref 2022
28 Chwefror 2023
24 Gorffennaf 2023
Eastern Primary 5 Medi 2022
6 Medi 2022
Glyncorrwg Primary 5 Medi 2022
9 Ionawr 2023
17 Ebrill 2023
Gnoll Primary 5 Medi 2022
6 Medi 2022
Godre'rgraig Primary 5 Medi 2022
6 Medi 2022
Llangatwg Community School 5 Medi 2022
28 Hydref 2022
7 Tachwedd 2022
13 Ionawr 2023
24 Gorffennaf 2023
Llangiwg Primary 5 Medi 2022
Maesmarchog Community Primary 5 Medi 2022
7 Tachwedd 2022
9 Ionawr 2023
17 Ebrill 2023
24 Gorffennaf 2023
Melin Primary 5 Medi 2022
6 Medi 2022
Pen Afan Primary 5 Medi 2022
9 Ionawr 2023
17 Ebrill 2023
Rhos Primary 5 Medi 2022
6 Medi 2022
Rhydyfro Primary 5 Medi 2022
6 Medi 2022
28 Hydref 2022
9 Ionawr 2023
17 Ebrill 2023
Sandfields Primary 5 Medi 2022
St Joseph's Catholic Infant 5 Medi 2022
7 Tachwedd 2022
24 Gorffennaf 2023
St Joseph's Catholic Junior 5 Medi 2022
7 Tachwedd 2022
24 Gorffennaf 2023
St Joseph's Catholic Primary (Neath) 5 Medi 2022
16 Medi 2022
St Joseph's RC School & 6th Form Centre 5 Medi 2022
3 Hydref 2022
7 Tachwedd 2022
St Therese's Catholic Primary 5 Medi 2022
6 Medi 2022
Tairgwaith Primary 5 Medi 2022
Tonnau Primary Community 5 Medi 2022
6 Medi 2022
Tywyn Primary 5 Medi 2022
Waunceirch Primary 5 Medi 2022
6 Medi 2022
YGG Blaendulais 5 Medi 2022
26 Hydref 2022
9 Rhagfyr 2022
YGG Castell-nedd 5 Medi 2022
6 Medi 2022
YGG Cwm Nedd 5 Medi 2022
9 Rhagfyr 2022
9 Ionawr 2023
YGG Cwmllynfell 5 Medi 2022
6 Medi 2022
YGG Gwaun Cae Gurwen 5 Medi 2022
23 Rhagfyr 2022
YGG Pontardawe 5 Medi 2022
9 Rhagfyr 2022
9 Ionawr 2023
24 Gorffennaf 2023
YGG Rhosafan 5 Medi 2022
YGG Trebannws 5 Medi 2022
6 Medi 2022
YGG Tyle'r Ynn 5 Medi 2022
Ynysfach Primary 5 Medi 2022
7 Tachwedd 2022
Ysgol Bae Baglan 5 Medi 2022
28 Hydref 2022
17 Chwefror 2023
31 Mawrth 2023
24 Gorffennaf 2023
Ysgol Carreg Hir 5 Medi 2022
6 Medi 2022
7 Medi 2022
Ysgol Cwm Brombil 5 Medi 2022
28 Hydref 2022
2 Rhagfyr 2022
9 Ionawr 2023
23 Mehefin 2023
Ysgol Gymraeg Ystalyfera-Bro Dur 5 Medi 2022
9 Rhagfyr 2022
23 Rhagfyr 2022
17 Chwefror 2023
10 Gorffennaf 2023
24 Gorffennaf 2023
Ysgol Hendrefelin 5 Medi 2022
28 Hydref 2022
Ysgol Maes Y Coed 5 Medi 2022
6 Medi 2022
23 Rhagfyr 2022