Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Diwrnodau HMS Ysgol

Yn ystod y Flwyddyn Academaidd, mae ysgolion yn clustnodi hyd at chwech diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd i'w ddefnyddio yn ôl eu disgresiwn at ddibenion hyfforddi a datblygu staff. O bryd i'w gilydd, efallai y bydd yn rhaid i ysgolion hefyd i gau oherwydd gwaith cynnal a chadw a gynhaliwyd gan y cwmnïau cyfleustodau sydd y tu allan i reolaeth ysgolion.

Fe welwch isod y rhestr ddiweddaraf o pan fydd ysgolion yn cynllunio i gael eu cau yn ystod y flwyddyn academaidd. Bydd y rhestr yn cael ei diweddaru wrth i wybodaeth cael ei dderbyn. Bydd ysgolion yn cadarnhau y dyddiadau cau i'r holl rieni a gofalwyr drwy eu sianel gyfathrebu arferol.

O bryd i'w gilydd, efallai y bydd angen i ysgolion gau oherwydd sefyllfaoedd heb eu cynllunio; megis tywydd neu sefyllfaoedd brys eithafol. Mae unrhyw gau o'r fath yma yn cael eu rhestru ar wahân ar y dudalen 'Cau Ysgolion mewn Argyfwng'.

School INSET Days & Planned Closures (2021/2022)

Ysgol Dyddiau
Abbey Primary 2 Medi 2021
8 Tachwedd 2021
Alderman Davies Church-in-Wales Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
4 Ionawr 2022
28 Chwefror 2022
25 Ebrill 2022
27 Mai 2022
Alltwen Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
Awel y Môr Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
1 Tachwedd 2021
4 Ionawr 2022
28 Chwefror 2022
25 Ebrill 2022
6 Mehefin 2022
Baglan Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
20 Ionawr 2022
3 Chwefror 2022
16 Chwefror 2022
Blaenbaglan Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
4 Ionawr 2022
5 Ionawr 2022
Blaendulais Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
4 Ionawr 2022
Blaengwrach Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
1 Tachwedd 2021
4 Ionawr 2022
8 Ebrill 2022
25 Ebrill 2022
Blaenhonddan Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
4 Ionawr 2022
7 Mehefin 2022
22 Gorffennaf 2022
Bryncoch Church-in-Wales Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
4 Ionawr 2022
18 Chwefror 2022
7 Mehefin 2022
22 Gorffennaf 2022
Catwg Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
Cefn Saeson Comprehensive 2 Medi 2021
22 Hydref 2021
17 Rhagfyr 2021
4 Ionawr 2022
25 Ebrill 2022
27 Mehefin 2022
Central Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
Cilffriw Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
4 Ionawr 2022
25 Ebrill 2022
22 Gorffennaf 2022
Coed Hirwaun Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
Coedffranc Primary 2 Medi 2021
22 Hydref 2021
17 Rhagfyr 2021
18 Chwefror 2022
8 Ebrill 2022
27 Mai 2022
6 Mehefin 2022
Creunant Primary 2 Medi 2021
5 Tachwedd 2021
Croeserw Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
4 Ionawr 2022
8 Ebrill 2022
Crymlyn Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
22 Hydref 2021
Crynallt Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
Cwmafan Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
11 Hydref 2021
Cwmnedd Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
1 Tachwedd 2021
4 Ionawr 2022
Cwmtawe Community School 2 Medi 2021
22 Hydref 2021
4 Ionawr 2022
8 Ebrill 2022
22 Gorffennaf 2022
Cymer Afan Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
4 Ionawr 2022
8 Ebrill 2022
Dwr y Felin Comprehensive 2 Medi 2021
3 Medi 2021
24 Medi 2021
28 Chwefror 2022
16 Mehefin 2022
17 Mehefin 2022
Eastern Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
Glyncorrwg Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
4 Ionawr 2022
8 Ebrill 2022
Gnoll Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
Godre'rgraig Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
Llangatwg Community School 2 Medi 2021
3 Medi 2021
1 Tachwedd 2021
4 Ionawr 2022
8 Ebrill 2022
27 Mehefin 2022
Llangiwg Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
1 Tachwedd 2021
Maesmarchog Community Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
4 Ionawr 2022
Melin Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
1 Tachwedd 2021
4 Ionawr 2022
28 Chwefror 2022
7 Mehefin 2022
22 Gorffennaf 2022
Pen Afan Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
8 Ebrill 2022
Rhos Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
15 Tachwedd 2021
Rhydyfro Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
4 Ionawr 2022
25 Ebrill 2022
5 Mai 2022
7 Mehefin 2022
Sandfields Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
4 Ionawr 2022
28 Ionawr 2022
18 Chwefror 2022
St Joseph's Catholic Infant 2 Medi 2021
3 Medi 2021
1 Tachwedd 2021
4 Ionawr 2022
29 Ebrill 2022
1 Gorffennaf 2022
St Joseph's Catholic Junior 2 Medi 2021
3 Medi 2021
1 Tachwedd 2021
4 Ionawr 2022
29 Ebrill 2022
6 Mehefin 2022
1 Gorffennaf 2022
St Joseph's Catholic Primary (Neath) 2 Medi 2021
24 Medi 2021
25 Tachwedd 2021
26 Tachwedd 2021
St Joseph's RC School & 6th Form Centre 3 Medi 2021
1 Tachwedd 2021
4 Ionawr 2022
28 Chwefror 2022
25 Ebrill 2022
27 Mehefin 2022
St Therese's Catholic Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
22 Hydref 2021
4 Ionawr 2022
25 Ebrill 2022
27 Mai 2022
Tairgwaith Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
Tonnau Primary Community 2 Medi 2021
3 Medi 2021
22 Hydref 2021
Tywyn Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
15 Tachwedd 2021
4 Ionawr 2022
Waunceirch Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
22 Hydref 2021
4 Ionawr 2022
27 Mai 2022
22 Gorffennaf 2022
YGG Blaendulais 2 Medi 2021
YGG Castell-nedd 24 Medi 2021
27 Medi 2021
YGG Cwm Nedd 2 Medi 2021
3 Medi 2021
5 Tachwedd 2021
4 Ionawr 2022
YGG Cwmllynfell 2 Medi 2021
3 Medi 2021
12 Tachwedd 2021
YGG Gwaun Cae Gurwen 2 Medi 2021
3 Medi 2021
17 Rhagfyr 2021
YGG Pontardawe 2 Medi 2021
3 Medi 2021
YGG Rhosafan 2 Medi 2021
3 Medi 2021
1 Tachwedd 2021
3 Rhagfyr 2021
YGG Trebannws 2 Medi 2021
17 Chwefror 2022
18 Chwefror 2022
YGG Tyle'r Ynn 2 Medi 2021
Ynysfach Primary 2 Medi 2021
3 Medi 2021
4 Ionawr 2022
18 Chwefror 2022
Ysgol Bae Baglan 2 Medi 2021
3 Medi 2021
22 Hydref 2021
18 Chwefror 2022
8 Ebrill 2022
4 Gorffennaf 2022
Ysgol Carreg Hir 2 Medi 2021
3 Medi 2021
4 Ionawr 2022
28 Chwefror 2022
7 Mehefin 2022
22 Gorffennaf 2022
Ysgol Cwm Brombil 2 Medi 2021
3 Medi 2021
3 Rhagfyr 2021
4 Ionawr 2022
25 Ebrill 2022
27 Mehefin 2022
Ysgol Gymraeg Ystalyfera-Bro Dur 2 Medi 2021
22 Hydref 2021
29 Tachwedd 2021
4 Ionawr 2022
20 Mehefin 2022
Ysgol Hendrefelin 2 Medi 2021
22 Hydref 2021
25 Ebrill 2022
27 Mehefin 2022
Ysgol Maes Y Coed 2 Medi 2021
3 Medi 2021