Diwrnodau HMS Ysgol

Yn ystod y Flwyddyn Academaidd, mae ysgolion yn clustnodi hyd at bum diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd i'w ddefnyddio yn ôl eu disgresiwn at ddibenion hyfforddi a datblygu staff. O bryd i'w gilydd, efallai y bydd yn rhaid i ysgolion hefyd i gau oherwydd gwaith cynnal a chadw a gynhaliwyd gan y cwmnïau cyfleustodau sydd y tu allan i reolaeth ysgolion.

Fe welwch isod y rhestr ddiweddaraf o pan fydd ysgolion yn cynllunio i gael eu cau yn ystod y flwyddyn academaidd. Bydd y rhestr yn cael ei diweddaru wrth i wybodaeth cael ei dderbyn. Bydd ysgolion yn cadarnhau y dyddiadau cau i'r holl rieni a gofalwyr drwy eu sianel gyfathrebu arferol.

O bryd i'w gilydd, efallai y bydd angen i ysgolion gau oherwydd sefyllfaoedd heb eu cynllunio; megis tywydd neu sefyllfaoedd brys eithafol. Mae unrhyw gau o'r fath yma yn cael eu rhestru ar wahân ar y dudalen 'Cau Ysgolion mewn Argyfwng'.

School INSET Days & Planned Closures (2018/2019)

Ysgolion:
Ysgol Dyddiau
Abbey Primary
Please Note:
  • On the 3rd October 2018, Abbey Primary School is closed for INSET for Assessment Centre Pupils only.
  • Dosbarth Enfys Assessment centre will be closed on the afternoon of Thursday 20th December 2018 for staff training.
    - Nursery children will leave as normal at 11.15pm
    - Reception children will leave/be collected at 12.15pm.
  • On 25th January 2019, the Early Years Assessment Centre will remain open.
3 Medi 2018
14 Medi 2018
3 Hydref 2018
20 Rhagfyr 2018
7 Ionawr 2019
25 Ionawr 2019
Alderman Davies Church-in-Wales Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
5 Medi 2018
19 Gorffennaf 2019
22 Gorffennaf 2019
Alltwen Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
26 Hydref 2018
17 Mai 2019
22 Gorffennaf 2019
Awel y Môr Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
29 Ebrill 2019
22 Gorffennaf 2019
Baglan Primary 3 Medi 2018
22 Ionawr 2019
29 Ebrill 2019
22 Gorffennaf 2019
Blaenbaglan Primary 3 Medi 2018
5 Tachwedd 2018
7 Ionawr 2019
3 Mehefin 2019
22 Gorffennaf 2019
Blaendulais Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
21 Rhagfyr 2018
12 Ebrill 2019
22 Gorffennaf 2019
Blaengwrach Primary 3 Medi 2018
5 Tachwedd 2018
7 Ionawr 2019
22 Chwefror 2019
22 Gorffennaf 2019
Blaenhonddan Primary 3 Medi 2018
21 Rhagfyr 2018
25 Ionawr 2019
12 Ebrill 2019
22 Gorffennaf 2019
Bryncoch Church-in-Wales Primary 3 Medi 2018
25 Ionawr 2019
29 Ebrill 2019
3 Mehefin 2019
22 Gorffennaf 2019
Catwg Primary 3 Medi 2018
Cefn Saeson Comprehensive 3 Medi 2018
4 Medi 2018
8 Hydref 2018
22 Gorffennaf 2019
Central Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
29 Ebrill 2019
22 Gorffennaf 2019
Cilffriw Primary 3 Medi 2018
21 Rhagfyr 2018
7 Ionawr 2019
19 Gorffennaf 2019
22 Gorffennaf 2019
Coed Hirwaun Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
29 Ebrill 2019
22 Gorffennaf 2019
Coedffranc Primary 3 Medi 2018
7 Medi 2018
12 Hydref 2018
25 Ionawr 2019
22 Gorffennaf 2019
Creunant Primary 3 Medi 2018
5 Tachwedd 2018
4 Mawrth 2019
19 Gorffennaf 2019
22 Gorffennaf 2019
Croeserw Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
22 Chwefror 2019
22 Gorffennaf 2019
Crymlyn Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
25 Ionawr 2019
22 Gorffennaf 2019
Crynallt Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
26 Hydref 2018
7 Ionawr 2019
22 Gorffennaf 2019
Cwmafan Primary 3 Medi 2018
7 Ionawr 2019
29 Ebrill 2019
19 Gorffennaf 2019
22 Gorffennaf 2019
Cwmnedd Primary 3 Medi 2018
7 Ionawr 2019
25 Mawrth 2019
3 Mehefin 2019
22 Gorffennaf 2019
Cwmtawe Community School 3 Medi 2018
26 Hydref 2018
7 Ionawr 2019
12 Ebrill 2019
22 Gorffennaf 2019
Cymer Afan Comprehensive 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
22 Chwefror 2019
22 Gorffennaf 2019
Cymer Afan Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
22 Chwefror 2019
22 Gorffennaf 2019
Dwr y Felin Comprehensive 3 Medi 2018
28 Medi 2018
25 Ionawr 2019
24 Mai 2019
22 Gorffennaf 2019
Eastern Primary 3 Medi 2018
30 Tachwedd 2018
7 Ionawr 2019
8 Gorffennaf 2019
22 Gorffennaf 2019
Glyncorrwg Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
22 Chwefror 2019
22 Gorffennaf 2019
Gnoll Primary 3 Medi 2018
3 Mehefin 2019
22 Gorffennaf 2019
Godre'rgraig Primary 3 Medi 2018
26 Hydref 2018
22 Gorffennaf 2019
Llangatwg Community School 3 Medi 2018
4 Medi 2018
11 Ionawr 2019
Llangiwg Primary 3 Medi 2018
5 Hydref 2018
26 Hydref 2018
7 Ionawr 2019
8 Ionawr 2019
Maesmarchog Community Primary 3 Medi 2018
7 Ionawr 2019
29 Ebrill 2019
3 Mehefin 2019
22 Gorffennaf 2019
Melin Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
3 Mehefin 2019
22 Gorffennaf 2019
Pen Afan Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
22 Chwefror 2019
22 Gorffennaf 2019
Rhos Primary 3 Medi 2018
26 Hydref 2018
26 Tachwedd 2018
25 Mawrth 2019
22 Gorffennaf 2019
Rhydyfro Primary 3 Medi 2018
24 Medi 2018
26 Hydref 2018
7 Ionawr 2019
8 Ionawr 2019
Sandfields Primary 3 Medi 2018
10 Medi 2018
St Joseph's Catholic Infant 3 Medi 2018
26 Hydref 2018
7 Ionawr 2019
8 Ionawr 2019
22 Gorffennaf 2019
St Joseph's Catholic Junior 3 Medi 2018
26 Hydref 2018
7 Ionawr 2019
22 Chwefror 2019
22 Gorffennaf 2019
St Joseph's Catholic Primary (Neath) 28 Medi 2018
26 Hydref 2018
15 Mawrth 2019
29 Ebrill 2019
22 Gorffennaf 2019
St Joseph's RC School & 6th Form Centre 3 Medi 2018
4 Medi 2018
26 Hydref 2018
7 Ionawr 2019
22 Gorffennaf 2019
St Therese's Catholic Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
26 Hydref 2018
7 Ionawr 2019
22 Gorffennaf 2019
Tairgwaith Primary 3 Medi 2018
26 Hydref 2018
7 Ionawr 2019
22 Chwefror 2019
22 Gorffennaf 2019
Tonnau Primary Community 3 Medi 2018
Tywyn Primary 3 Medi 2018
26 Hydref 2018
7 Ionawr 2019
17 Mehefin 2019
22 Gorffennaf 2019
Waunceirch Primary 3 Medi 2018
7 Ionawr 2019
29 Ebrill 2019
22 Gorffennaf 2019
YGG Blaendulais 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
8 Chwefror 2019
22 Gorffennaf 2019
YGG Castell-nedd 3 Medi 2018
4 Medi 2018
8 Chwefror 2019
29 Ebrill 2019
YGG Cwm Nedd 3 Medi 2018
8 Chwefror 2019
11 Mawrth 2019
22 Gorffennaf 2019
YGG Cwmllynfell 3 Medi 2018
12 Tachwedd 2018
8 Chwefror 2019
24 Mai 2019
22 Gorffennaf 2019
YGG Gwaun Cae Gurwen 3 Medi 2018
8 Chwefror 2019
28 Mehefin 2019
19 Gorffennaf 2019
22 Gorffennaf 2019
YGG Pontardawe 3 Medi 2018
8 Chwefror 2019
19 Gorffennaf 2019
22 Gorffennaf 2019
YGG Rhosafan 3 Medi 2018
12 Tachwedd 2018
8 Chwefror 2019
YGG Trebannws 3 Medi 2018
8 Chwefror 2019
24 Mai 2019
3 Mehefin 2019
22 Gorffennaf 2019
YGG Tyle'r Ynn 3 Medi 2018
7 Chwefror 2019
8 Chwefror 2019
24 Mehefin 2019
22 Gorffennaf 2019
Ynysfach Primary 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
29 Ebrill 2019
22 Gorffennaf 2019
Ysgol Bae Baglan 3 Medi 2018
24 Hydref 2018
22 Chwefror 2019
12 Ebrill 2019
22 Gorffennaf 2019
Ysgol Carreg Hir 3 Medi 2018
4 Medi 2018
7 Ionawr 2019
29 Ebrill 2019
22 Gorffennaf 2019
Ysgol Cwm Brombil 3 Medi 2018
5 Tachwedd 2018
7 Ionawr 2019
8 Mawrth 2019
22 Gorffennaf 2019
Ysgol Gymraeg Ystalyfera-Bro Dur
Please Note:
  • Bro Dur (South Campus) open on 23.11.2018 and closed on 8.2.2019
  • Ystalyfera (North Campus) closed on 23.11.2018 and open on 8.2.2019
3 Medi 2018
23 Tachwedd 2018
7 Ionawr 2019
8 Chwefror 2019
24 Mehefin 2019
22 Gorffennaf 2019
Ysgol Hendrefelin 3 Medi 2018
1 Hydref 2018
24 Mai 2019
Ysgol Maes Y Coed 3 Medi 2018
4 Medi 2018
1 Hydref 2018
22 Chwefror 2019
22 Gorffennaf 2019