Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cam Ymlaen Teuluoedd yn Gyntaf - Resolven Building Blocks

Weithiau mae angen cefnogaeth ar rieni plant sydd ag anableddau; mae’r gwasanaeth hwn yn darparu ystod eang o gefnogaeth i deuluoedd, er mwyn helpu i gryfhau eich teulu.

Mae’n cynnig:

  • Cefnogaeth cyn ac ar ôl diagnosis, gan gynnwys ymddygiad a rhianta
  • Gwybodaeth a chyngor
  • Cefnogaeth emosiynol
  • Rhwydweithiau cefnogi i rannu profiadau

Hefyd mae cefnogaeth magu plant yn cael ei darparu’n benodol ar gyfer rhieni sydd ag anabledd dysgu.

www.buildingblocksfamilycentre.co.uk

 

 

 

Gall atgyfeiriadau ar gyfer pob gwasanaeth gael eu gwneud trwy’r Un Pwynt Cyswllt (SPOC) 01639 686803 spoc@npt.gov.uk ac maen nhw ar gael i deuluoedd sydd ddim angen cefnogaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r holl atgyfeiriadau’n cael eu trosglwyddo i banel atgyfeirio wythnosol, a fydd yn helpu i sicrhau bod teuluoedd yn cael eu cefnogi gan y gwasanaeth sy’n cyfateb orau i’w hanghenion.