Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Beyond the Blue

Mae Gwasanaeth Beyond the Blue Barnardo’s yn darparu amrywiaeth o ymyriadau therapiwtig a chwnsela i blant a phobl ifanc 5-25 oed, yn ogystal â’u rhieni, a hynny fel unigolion, grwpiau a theuluoedd.

Bydd y gwasanaeth hefyd yn darparu cefnogaeth benodol yn wyneb colled, er enghraifft profedigaeth, rhieni’n ymwahanu, neu garchariad rhiant.

Nod y gwasanaeth fydd gwella iechyd emosiynol, llesiant a gwydnwch unigolion a’u galluogi i ymdopi’n well â’r straen a’r anawsterau y gallent eu hwynebu.

Bydd y gwasanaeth yn gweithio ochr yn ochr â phecynnau eraill sy’n rhan o Teuluoedd yn Gyntaf.

www.barnardos.org.uk/neath-port-talbot-beyond-the-blue

 

Gall atgyfeiriadau ar gyfer pob gwasanaeth gael eu gwneud trwy’r Un Pwynt Cyswllt (SPOC) 01639 686803 spoc@npt.gov.uk ac maen nhw ar gael i deuluoedd sydd ddim angen cefnogaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r holl atgyfeiriadau’n cael eu trosglwyddo i banel atgyfeirio wythnosol, a fydd yn helpu i sicrhau bod teuluoedd yn cael eu cefnogi gan y gwasanaeth sy’n cyfateb orau i’w hanghenion.