Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ffynnu Cymorth i Fenywod

Mae gwaith yn digwydd gydag oedolion, plant a phobl ifanc 4-25 oed y mae cam-drin domestig wedi effeithio arnyn nhw.

Mae’r tîm yn defnyddio dull gweithredu teulu cyfan wrth ddarparu cymorth, ac yn cyflwyno hynny ar sail un i un a hefyd trwy waith grŵp. Bydd y teulu’n cael ei asesu, a chaiff gwasanaeth unigryw ei baratoi i ymateb i’w hanghenion yn y ffordd orau.

Mae’r gwasanaeth ar gael am gyfnod cyfyngedig, a’i nod yw meithrin gwydnwch o fewn y teulu, ochr yn ochr â sicrhau bod ganddyn nhw strategaethau ymdopi.

Nod y gwasanaeth yw cynyddu hyder a hunan-barch defnyddwyr gwasanaeth a’u helpu i ailadeiladu eu perthnasoedd teuluol.

Gall atgyfeiriadau ar gyfer pob gwasanaeth gael eu gwneud trwy’r Un Pwynt Cyswllt (SPOC) 01639 686803 spoc@npt.gov.uk ac maen nhw ar gael i deuluoedd sydd ddim angen cefnogaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r holl atgyfeiriadau’n cael eu trosglwyddo i banel atgyfeirio wythnosol, a fydd yn helpu i sicrhau bod teuluoedd yn cael eu cefnogi gan y gwasanaeth sy’n cyfateb orau i’w hanghenion.