Register your Service

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) yn wasanaeth gwybodaeth am ddim i deuluoedd sy'n byw neu'n sy'n chwilio am wasanaethau o fewn ardal Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Rydym am i rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ddefnyddio'r GGD i ddysgu mwy am yr hyn sydd ar gael iddyn nhw'n lleol. Mae'n debyg i'r hen Yellow Pages dibynadwy, ond mae'r gwasanaeth yn beiriant chwilio teuluol ar-lein.

Rydym yma i helpu teuluoedd ar bob math o broblemau ynghylch bywyd teuluol, gan gynnwys; Darparwyr gofal plant, Grwpiau Rhieni a Phlant Bach, Gwasanaethau Iechyd a Lles, cyfleoedd Hamdden a Chwaraeon (clybiau, cymdeithasau ac ati), Llyfrgelloedd, Canolfannau/Neuaddau Cymunedol, Gwasanaethau Cefnogi Teuluoedd y gallant gael mynediad atynt, hyfforddiant, cefnogaeth gydag anableddau neu gefnogaeth ariannol, a llawer, llawer mwy.

Mae gan GGD fynediad at gronfa ddata helaeth a byddant yn cyfeirio'r teuluoedd at y gwasanaethau sydd i'w cael yno. 

Rydym am ddatblygu ein Cyfeiriadur Teulu Dewis Cymru a byddwn yn ddiolchgar pe gallech gofrestru unrhyw wasanaethau/grwpiau rydych chi'n eu cynnal a fyddai o fudd i deuluoedd yn eich barn chi.

Cofrestrwch eich busnes/gwasanaeth yma. (gweler y canllaw cam wrth gam isod)

Rhesymau dros gofrestru gyda Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Castell-nedd Port Talbot:

  • Gallwch gofrestru AM DDIM ac mae'r gwasanaeth AM DDIM i'r cyhoedd ei ddefnyddio
  • Gwnewch hi'n haws i bobl ddod o hyd i chi, ac fe wnawn ni hyrwyddo'r cyfeiriadur teulu am ddim!
  • Mae'r holl awdurdodau lleol ar draws Cymru'n defnyddio'r cyfeiriadur Dewis, felly dim ond unwaith y bydd angen i chi gofrestru eich gwasanaeth/busnes! Fel y gall pobl ar draws Cymru chwilio amdanoch drwy ddefnyddio côd post.
  • Unwaith y byddwch wedi creu cyfrif i fewngofnodi, gallwch ychwanegu cymaint o adnoddau/ddosbarthiadau ag y dymunwch dan yr un cyfrif
  • Byddwch yn derbyn e-bost bob 6 mis er mwyn gallu golygu'r hysbyseb neu ei gadw fel y mae a hynny wrth bwyso un botwm. Felly cedwir y cyfeiriadur Dewis yn berthnasol a chyfredol.
  • Mae'n darparu mapiau a chyfarwyddiadau i helpu pobl ddod o hyd i chi
  • Gall hysbysebu a golygu hysbysebion fod yn gostus i rai gwasanaethau/busnesau os yw manylion yn newid. Gellir defnyddio'r gwasanaeth hwn a golygu'r hysbysebion eich hun AM DDIM ar unrhyw adeg - dim ond mewngofnodi sy'n rhaid i chi ei wneud.

Gallwn hefyd rannu digwyddiadau rydych yn eu cynnal am ddim ar ein tudalen Digwyddiadau ar ein gwefan a'n cyfryngau cymdeithasol.

Rhestrwch eich digwyddiadau AM DDIM yma.
Cofrestrwch eich canllaw gwasanaeth
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Cofrestrwch eich canllaw gwasanaeth
741 KB