Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gerddi

Mae'r taflenni gwaith yn y pecyn yma yn canolbwyntio ar rhywoaethau a chynefinoedd y mae'n debygol bod eich disgyblion wedi'u cyfarfod o'r blaen, naill ai yn eu gerddi, eich gardd ysgol neu mewn parciau lleol.

Taflenni gwaith - Gerddi

  • Gwers 1 - Cynefinoedd (PDF 86 KB)
  • Gwers 2 - Mwy ar gynefinoedd (PDF 104 KB)
  • Gwers 2 - Mwy ar gynefinoedd (adnoddau) (PDF 3.88 MB)
  • Gwers 3 - Astudio cynefinoedd (PDF 509 KB)
  • Gwers 4 - Dosbarthu anifeiliaid (PDF 3.70 MB)
  • Gwers 5 - Yn gweddu ir amgylchedd (PDF 2.55 MB)
  • Gwers 6 - Creadur dan sylw (PDF 1.11 MB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete