Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwybodaeth Godre’r Graig

Diweddariad 7/10/2021

Cyhoeddwyd yr adroddiad diweddaraf gan Earth Science Partnership.

O ystyried y perygl a achoswyd gan domen wastraff Cilmaengwyn a’i lleoliad yng nghyd-destun adeilad yr ysgol, comisiynodd y cyngor waith pellach gan ESP i archwilio dewisiadau adferol ar gyfer y domen.

Mae’r adroddiad yn amlinellu opsiynau adferol a’r peryglon a’r costau cysylltiedig.

Adroddiadau Ymgynghorwyr

Gweld adroddiadau, mapiau a dogfennau eraill

Y diweddaraf am Godre’r Graig

Gweld diweddariadau diweddaraf Godre' r Graig