Gwybodaeth Godre’r Graig

Cau ysgol am resymau diogelwch ar ôl canfod risg daearegol


Bu’n rhaid cau Ysgol Gynradd Godre’r Graig ar ôl i arbenigwyr daearegol ganfod fod darpar berygl o dirlithriad i iard chwarae’r ysgol.

Darganfu Earth Science Partnership (ESP), yr arbenigwyr a gomisiynwyd gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot, fod risg lefel ganolig o dip gwastraff o chwarel ger yr ysgol, ar ôl i’r Cyngor ofyn iddynt ymestyn eu gwaith ymchwilio i’r perygl o dirlithriadau sy’n digwydd yn ardal gyfagos Pant-teg, Ystalyfera.

Y diweddaraf am Godre’r Graig

Gweld diweddariadau diweddaraf Godre' r Graig

Adroddiadau Ymgynghorwyr

Gweld adroddiadau, mapiau a dogfennau eraill

Nodiadau Cyfarfod/ Camau Gweithredu

Edrychwch ar y nodiadau gweithredu o Gyfarfodydd Tasglu Ysgol Godre’r Graig